RSS
 

Notki z tagiem ‘życie wieczne’

Wiara wodą żywą

19 mar

Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu
J 4, 13-14

Woda na pustyni była skarbem. Ludzie musieli czerpać wodę ze studni by żyć. Podejmowali trud fizyczny by przeżyć.
Bo woda daje życie. Bez wody człowiek umrze.

Jezus posługuje się obrazem wody, by dotrzeć do serca Samarytanki. Wie, że każdego dnia przychodzi by czerpać wodę.
Dlatego mówi jej o wierze wyrażonej przez symbol wody.
Wiara, która zaspokaja pragnienie człowieka.

Człowiek wierzący jest ukierunkowany na życie wieczne. Nie szuka już innych źródeł, które mogą go zaspokoić, bo wszystko czego pragnie wspiera się na Bogu.
Każde mniejsze czy większe marzenia realizuje odnosząc swoje myśli do Boga.

Człowiek, który nie jest zaspokojony wodą żywą miota się od mniejszego do większego celu, ale żaden z nich nie daje mu całkowitego zaspokojenia. Zawsze czuje niedosyt, chciałby odnaleźć źródło, które da mu stałe nawodnienie.

Tylko wiara w Boga daje zaspokojenie pragnienia.

3dc69cf760e67d6d47af836d3ead63e4

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Gotowi na przyszłość

09 sie

Gdy one szły kupić nadszedł pan młody. Te które były gotowe [panny] weszły z nim na ucztę weselną
Mt 25, 10

Mamy całe życie by przygotować się na przyjście Pana Jezusa.
Nie wiemy kiedy może to nastąpić, dlatego mamy być stale gotowi.

Nie można myśleć, że jeszcze zdążymy, że jeszcze miesiąc, jeszcze pół roku i się poprawimy. Bo już dziś może nam zabraknąć czasu.
I wtedy nie będzie już czasu by wybrać się po zakup oliwy.

Póki żyjemy możemy się poprawić. Po śmierci będziemy rozliczeni z wszystkich uczynków, braku działania, kochania i niekochania.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Trudy pracy i współpracy

31 lip

Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem?
Koh 2, 21-22

Skąd my to znamy? Trudzimy się, inni mają o nas świetną opinię, mówią, że jesteśmy najlepsi. A awansują ci, którzy są od nas gorsi i mniej się starają, czy po prostu się lenią w pracy. Cały dzień mogą sobie robić co chcą – gadać z koleżankami, sprawdzać SMSy, chodzić na papierosa, a wystarczy, że zrobią załatwią jedną, nieco skomplikowaną sprawę i zbierają pochwały.

W naszym życiu nie ma sprawiedliwości. Możemy przekonać się o tym na każdym kroku.

Ale to nie znaczy, że mamy ulegać zwątpieniu. Jako chrześcijanie mamy dawać nadzieję światu. Mamy głosić miłosierdzie i dążyć do sprawiedliwości.

Bo nasze życie nie kończy się na ziemi. I może nasza praca wydaje się nam marnością, gdy spotyka nas tam niesprawiedliwość. Ale życie nie kończy się na pracy. My dążymy do życia wiecznego. Tam nie będziemy oglądać się na innych ludzi – nie będziemy się z nimi porównywać, będziemy cieszyć się obecnością Boga i każdego zbawionego człowieka.

Warto spróbować przenieść oczekiwanie przyszłej radości na życie obecne. Jak to by było cieszyć się z każdego spotkanego człowieka? Nie zazdrościć, że ktoś dostał, to co my chcieliśmy – tylko cieszyć się.
Nie widzieć trudów, ale starać się dostrzegać plusy.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Nasze skarby

27 lip

Gdy znalazł jedną drogocenną perłę poszedł, sprzedał wszystko co miał i kupił ją
Mt 13, 46

Dla Chrystusa jesteśmy drogocenną perłą – oddał siebie na krzyżu, żebyśmy mieli życie b wieczne.

Ale też każdy z nas powinien odnaleźć skarb w swoim życiu. Nie mogą to być rzeczy materialne, bogactwa tego świata, które przemijają.
Naszą perłą ma być wiara – dążenie do osiągnięcia szczęścia w Królestwie Bożym.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Być szczęśliwym tu i na wieki

04 paź

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Ps 128, 1-2

Kto postępuje według nauki Pana ten jest szczęśliwy.

Prawdziwie wierzący znajdują w wierze nie tylko ukojenie w bólu, ale radość z dnia codziennego.
Widzą pozytywne strony życia, odnajdują radość w małych rzeczach: cieszą się z tego, że mogą pracować, że mają co jeść, że żyją dobrze ze swoją rodziną.

Być szczęśliwym na świecie to wielka łaska, ale największą łaską jest osiągnięcie szczęścia wiecznego w życiu przyszłym.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Moc krzyża

14 wrz

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
J 3, 14-16

Dziś Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W szczególny sposób spoglądamy dziś na krzyż.
Nie jest on dla nas tylko pamiątką sposobu śmierci Chrystusa, ale narzędziem zbawienia.

Przez ofiarę krzyża zostaliśmy uzdrowieni. Tak jak lud izraelski został uzdrowiony od trucizny węża przez spojrzenie w górę na węża miedzianego, tak od śmierci Chrystusa wszyscy, którzy z wiarą patrzą na krzyż zostają uzdrowieni od śmierci wiecznej.

Spróbujmy wskrzesić w sobie szacunek, szczególne nabożeństwo do krzyża. Nie tylko tego w kościele, ale także w przydrożnych kapliczkach, w klasach szkolnych.
Krzyż spotykamy prawie codziennie na naszej drodze i jego widok nam spowszedniał. Już nie znaczy dla nas wiele.

Kiedy będziemy dziś przechodzić obok krzyża spójrzmy na niego i przypomnijmy sobie o jego uzdrawiającej mocy.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Czyń dobro, zła unikaj

17 sie

«Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego». Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Mt 19, 18-22

Młodzieniec przestrzegał przykazań. Był dobry. Nie czynił zła. 

Ale, żeby być doskonałym miał sprzedać wszystko i pieniądze rozdać ubogim i pójść za Jezusem.

To trudne zadanie. Ale dotyczy ono również nas. Może nie koniecznie musimy zrzec się majątku, ale nie mamy traktować go jako coś bez czego nie możemy żyć. Pieniądze mają dla nas być czymś co pozwala utrzymać się w życiu, a nie mają być celem, do którego dążymy.

Naszym celem ma być życie z Chrystusem, życie wieczne.
Dostąpią go nie ci, którzy tylko unikali zła, ale ci, którzy czynili wszystko co w ich mocy by być bliżej Chrystusa.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Problem nie jest problemem

07 cze

Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
2 Kor 4, 17-18

Do wszystkich tych, którzy czują się przytłoczeni problemami, czy to codziennymi czy większymi, św. Paweł kieruje dzisiejsze słowa.
Przypomina, że to czego doświadczamy na ziemi jest czasowe. Przeminie. A naszym celem ma być życie wieczne.

Dlatego nawet wielkie problemy stają się nic nieznaczące w obliczu „bezmiaru chwały przyszłego wieku”. Problemy przestają być problemami.

Wszyscy, którzy wierzą w życie wieczne, ufają Bogu powinni pamiętać o tym, że życie ziemskie kiedyś przeminie. A to co najważniejsze, do czego mamy dążyć to życie z Bogiem w Królestwie Niebieskim.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Odsłanianie duszy

24 kwi

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 
J 6, 54-56

Tylko Chrystus jest Tym, który daje życie.
On jest naszą nadzieją na lepsze życie. Nie tylko przyszłe.
Jeśli będziemy Mu całkowicie ufać poprowadzi nas przez trudy. Będziemy iść razem z Nim.

A co może być lepsze niż kroczenie przez życie z Przyjacielem u boku?

*****

Panie Jezu bądź ze mną w ten trudny czas. Pociesz mnie. Dotknij, przytul i pobłogosław jak czyniłeś to z dziećmi.
Prowadź mnie zawsze przez życie.
Naucz żyć w pełni wiarą. Żebym nie dzieliła mojego życia na sektory (szkolenie, czas na relaks, czas na modlitwę), ale żebym stale potrafiła odczuć i docenić to, że przy Mnie trwasz. W każdej sekundzie mojego życia. Nawet wtedy kiedy jestem zdołowana, zapłakana i nie potrafię poradzić sobie z negatywnymi ocenami innych. 
Naucz mnie nie przejmować się opiniami innych ludzi. Żebym potrafiła przyjąć je na spokojnie, obiektywnie ocenić i odpowiedzieć na nie logicznymi argumentami.
Jezu, ufam Tobie!
Amen.

 

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Prawo ograniczeniem wolności?

23 lut

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. 

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * 
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. 
Jego słuszne nakazy radują serce, * 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. 

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * 
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. 
Niech znajdą uznanie przed Tobą 
słowa ust moich i myśli mego serca, * 
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu. 

Jak prawo może pokrzepiać duszę? Kiedy słyszymy, że czegoś nam nie wolno buntujemy się, odbieramy to jako ograniczenie wolności.
Ale Prawo Boskie pragnie szczęścia człowieka w perspektywie wiecznej. Z tego powodu czasem trzeba się zgodzić na ograniczenie pragnień doczesnych. Jest to jednak ograniczenie tylko w myśleniu człowieka. Bo jeśli złamiemy Prawo, poddamy się pokusie to będziemy zaspokojeni tylko przez krótki czas. Później odczujemy pustkę, a do tego będą nas prześladować wyrzuty sumienia.
Przestrzeganie Prawa pokrzepia duszę, ponieważ sprawia, że czujemy się bliżej Boga. Zacieśniamy relację z Nim. A co może dać większą radość niż przebywanie z Bogiem?

Dlatego człowiek wiary stara się by jego czyny i słowa nie raniły Boga, ale żeby przynosiły Mu radość.
„Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca”. Przed Bogiem znaczenie mają nie tylko czyny, ale i słowa i myśli. Jednak nie możemy czuć się ograniczani jakby przez wielkiego strażnika. Nie mamy zmieniać naszego postępowania ze strachu, ale z miłości Boga.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm