RSS
 

Notki z tagiem ‘zbawienie’

„Który człowiek bogaty może być zbawiony”

27 lut

Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność.
Mk 10, 23-24

A czy my byśmy się nie przerazili, gdyby usłyszeli, że ci, którzy mają dostatki nie dostąpią łatwo zbawienia?

Każdy z nas posiada wiele rzeczy, mniej czy bardziej wartościowych. A gdybyśmy mieli sprzedaż wszystko i rozdać ubogim?
Ciężko jest nam przecież rozstać z paroma złotymi, gdy mamy wesprzeć jakiś zbożny cel czy potrzebujących.

Boimy się, że jeśli damy trochę więcej pieniędzy (nie mówiąc, już o rozdaniu wszystkiego) to nie starczy nam na życie i za co będziemy żyć. Tu powraca tekst wczorajszej Ewangelii: „Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać” (Mt 6, 25).

W dzisiejszej Ewangelii Jezus podkreśla, że tym, którzy za bardzo ufają, że pieniądz zapewni im bezpieczeństwo trudniej będzie wejść do Królestwa Bożego.
Bo to w bogu mamy pokładać ufność, a nie w dobrach materialnych. One ułatwiają życie na ziemi, ale nie zabezpieczają życia przyszłego. A Bóg pomaga nam zarówno w tym życiu jak i w dostaniu się do Królestwa Bożego.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Odpowiedzialność kapłana

04 lut

Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać z tego sprawę (…)
Hbr 13, 17

Jak postrzegamy kapłanów, których spotykamy na co dzień?
Często widzimy ich tylko przez pryzmat formalizmu: że liczy się dla nich tylko liczba duszyczek i liczba pieniędzy w kopercie.

Liczby są ważne w posłudze. Trzeba znać swoją parafię – liczbę wszystkich parafian – wszystkich ludzi zamieszkałych na terenie parafii oraz liczbę tych, którzy się faktycznie uważają za członków Kościoła i chodzą na Msze.
Pieniądze też się liczą – bez nich parafia by nie przetrwała. Tak jak dom generuje wydatki, tak samo parafia. I potrzebuje wpływów.

Ale to wszystko są zewnętrzne sprawy.
W posłudze duszpasterskiej najważniejsze są sprawy wewnętrzne – posługa duchowa.
Każdy proboszcz ma obowiązek modlić się za swoich parafian. Musi wiedzieć co komu „w duszy gra” – dlatego stara się poznać każdego i modli się w jego potrzebach.

Nie zdajemy sobie sprawy z odpowiedzialności kapłana za nas. A jak mówi dziś Autor Listu do Hebrajczyków kapłan ma czuwać nad naszymi duszami i zdać z tego sprawę.

Jest taka anegdota o posłudze proboszcza:
po śmierci pewien proboszcz, który stale narzekał na swoich parafian, grzmiał na nich z ambony, miał iść do nieba, ale skierowali go do długiej kolejki oczekujących. Nie wiedział co to za kolejka i czemu tak wolno się przesuwa. Zapytał więc anioła, który właśnie go mijał:
- Dlaczego to tak wolno idzie? Co to w ogóle za kolejka? Miałem iść do nieba za męczarnię z moją parafią.
- To kolejka dla proboszczów. Nie wejdziesz do nieba, póki twój parafianin nie będzie zbawiony. Jeśli dobrze głosiłeś Słowo Boże to nie musisz się martwić o szybkie wywołanie.
I proboszcz mógł tylko czekać i patrzeć czy któraś z jego owieczek nie weszła przez bramę Królestwa Bożego.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Błogosławieni = szczęśliwi

01 lis

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.  Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Mt 5, 7-8

Błogosławieństwa dają nam nadzieję, że wszystko to co złego nas dotyka w życiu w końcu przeminie. Błogosławieństwa pokazują więc jak będziemy przeżywać własne zbawienie.

Nie odnośmy tego tylko do innych – że my nie jesteśmy godni, bo przecież nie głodujemy, nie cierpimy prześladowań.
Jeśli tylko będziemy żyć dobrze, z wiarą, nadzieją możemy ufać, że dostąpimy nieba, a wtedy te szczęśliwości będą naszym udziałem.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Nawrócenie – ważne że jest

17 sie

Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty
Mt 20, 12

Nagrodą za dobre życie jest udział w Królestwie Bożym.
Nie ma tam podziału na lepsze i gorsze miejsca – jest tylko jedna opcja – zbawienie.

Nie wiemy kto żałuje za swoje winy i kto dostąpi miłosierdzia Bożego. Tylko Bóg zna nasze życie.

Nie możemy oceniać nikogo po tym jak długo „znosił ciężar dnia” – czy przez całe życie był sprawiedliwy czy nawrócił się niedawno.

Powinniśmy cieszyć się z każdego kto odwraca się od swojego grzesznego życia i zwraca się ku Bogu.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Rzesza zbawionych

01 lis

Potem ujrzałem a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani sa w białe szaty a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie u Boga naszego…
Ap 7, 9-10

Wielki tłum, którego nikt nie może policzyć. Tak będzie wyglądało niebo.
Tylu ludzi pragnie zbawić Bóg.

Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka.
Ilu ludzi cieszy się już z możliwości oglądania Boga twarzą w twarz?
Nie wiemy.
Ale dziś obchodzimy ich święto – uroczystość Wszystkich Świętych.

Wszystkich, nie tylko tych których znany z imienia i nazwiska, ale także bezimiennych świętych. Możemy mieć nadzieję, że wśród nich są nasi bliscy, którzy odeszli.
Dziadek, Babcia, którzy się za nami wstawiają w niebie. Umarli, ale nas nie opuścili. Są blisko Boga, dostępują szczęścia niebieskiego.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Czy modlimy się właściwie?

28 wrz

Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, aby posłyszeć jęki uwięzionych, aby skazanych na śmierć uwolnić.
Ps 102, 20-21

Często wydaje się nam, że Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw. 
A przecież obiecał, że spełni każdą naszą prośbę: „O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię” J 14, 14.

Ale św. Jakub pisze: „Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz” Jk 4, 3.

Dzisiejszy psalm pokazuje, że Bóg wysłuchał jęku uciśnionych, skazanych na śmierć i ich uwolnił.
Tymi skazanymi byli wszyscy ludzie. Po grzechu pierworodnym przed ludźmi zamknięte były bramy zbawienia.
Ale ludzie pragnęli tego, prosili Boga o przebaczenie win, pragnęli powrócić do pierwotnej z Nim jedności.

I to jest modlitwa właściwa. Bóg jej wysłuchał i zesłał swego Syna by zbawił świat.

Każdy z nas dzięki Jezusowi został uwolniony od śmierci wiecznej.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Chwała Boża

24 wrz

Chwała Boża niech będzie w ich ustach; to jest chwałą wszystkich Jego świętych.
Ps 149, 9

Chwałą świętych nie są ich zasługi, które zdobyli w życiu, nie jest ich szacunek, cześć, jaką darzą ich żyjący.

Ale ich chwałą jest chwała Boga.

W niebie wszyscy będziemy „grzać się” w blasku chwały Boga.
To będzie sens naszego istnienia, będziemy cieszyć się z tego, że możemy przebywać w obecności Boga. Będzie to dla nas ogromna nagroda i radość.

Dlatego chóry zbawionych będą śpiewać z radości Bogu wesołe Alleluja.

 

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Nie odtrącaj nikogo

11 sie

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych
Mt 18, 10

Wszyscy w obliczu Boga jesteśmy równi. Nikt z nas nie może się wywyższać dlatego, że działa aktywnie na rzecz parafii, wspólnoty duszpasterskiej, Kościoła, a inni „tylko” chodzą do kościoła.

Nie mamy się porównywać. Tylko Bóg zna serce człowieka i może wydać o nim sprawiedliwy sąd.

Nie możemy nikim gardzić, ani tym bardziej potępiać. Każdy kroczy własną drogą prowadzącą do Królestwa Bożego.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Kto dostąpi zbawienia

14 cze

I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Panem, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu
Ez 17, 24

Bóg jest Bogiem miłosiernym i sprawiedliwym.

Może wywyższyć niskie drzewo, dać zieloność drzewu uschłemu – Bóg może zbawić człowieka, który przez całe życie nie wierzył, ale nawrócił się w późniejszym okresie dorosłości. Bóg patrzy na serce człowieka. Wie, kiedy człowiekowi naprawdę zależy na wierze.

Dlatego może poniżyć drzewo wysokie, może sprawić, że zielone drzewo uschnie – będzie to tylko wina człowieka. Dotyczy to tego, który przez całe życie żył według przykazań, spełniał obowiązki, chodził do kościoła, ale nie miał wiary. Jego „wiara” dotyczyła tylko rytuału – tak naprawdę w środku był pusty. Może to dotyczyć również tego kto wierzył, ale zwątpił i stał się przeciwnikiem Kościoła.
Taki człowiek sam odchodzi od Boga. Wydaje na siebie wyrok potępienia.

Jeśli tylko będziemy wierzyć, postępować według przykazań Bóg wspomoże nas łaską. Bo nie chce On potępienia, ale zbawienia dla ludzi. Dlatego obdarza nas łaskami, byśmy łatwiej mogli kroczyć przez życie z wiarą.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Nadzieja na teraz i na przyszłość

12 cze

Oto Bóg jest moim zbawieniem, będę miał ufność i bać się nie będę. Bo Pan jest moją mocą i pieśnią(…)
Iz 12, 2

Dlaczego możemy pokładać w Bogu nadzieję?
Dlaczego nie musimy się bać?

Bo On troszczy się o nasze zbawienie. A to jest najważniejsza rzecz.
Nie pozostawia nas jednak samych również i w tym życiu. 

Dlatego możemy mówić, że On daje nam siłę. 
On jest naszą mocą i pieśnią

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm