RSS
 

Notki z tagiem ‘stary testament’

Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą

19 gru

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 71

Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. 

Bądź dla mnie skałą schronienia * 
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. 
Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą, * 
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. 

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, * 
Panie, Tobie ufam od lat młodości. 
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, * 
od łona matki moim opiekunem. 

Opowiem o potędze Pana, * 
będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość. 
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości * 
i do tej chwili głoszę Twoje cuda. 

Ten Psalm świetnie oddaje postawę jaką powinien przyjmować chrześcijanin. Ma on opierać się na Bogu, a nie wierzyć tylko we własne siły. To WIARA – pierwsza z cnót teologalnych.
Bóg jest z każdym z nas w każdym momencie. W chwili trudnej możemy się na Nim oprzeć: jest skałą schronienia, jest opoką i twierdzą.

Pan Bóg jest z nami cały czas, stworzył nas z miłości, opiekuje się nami od momentu poczęcia – „od łona matki (byłeś) moim opiekunem”. W każdym czasie w Bogu mamy pokładać nadzieję, śpiewamy przecież w znanej pieśni:

Będę śpiewał Tobie, Mocy moja
Ty, Panie jesteś mą nadzieją
Tobie ufam i bać się nie będę

Psalm i ta pieśń wyrażają NADZIEJĘ.

Ostatnia strofa psalmu podkreśla to, że powinniśmy głosić innym naszą wiarę, wynika to z sakramentu chrztu świętego. Ale przede wszystkim powinna nas do tego skłaniać miłość do Boga. Bo prawdziwa miłość nie kończy się na słowach, ale realizuje się w działaniu. Uznając, że głoszenie łączy się z miłością do Głoszonego można powiedzieć, że psalm wyraża też MIŁOŚĆ.

Wiara, nadziej i miłość powinny nadawać kierunek naszemu życiu.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią

17 gru

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 72

(…)Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. 

Niech Jego imię trwa na wieki, * 
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię. 
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią, * 
niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.

Imię Jezusa, wiara w Niego będzie trwać przez wieki. Ludzie odchodzą, umierają, ale wiara chrześcijańska pozostaje.
Słowa o trwaniu wiary w Niego na wieki powinna nas napełnić pokojem, że Bóg nas wybrał do tej wiary i że my ją zachowujemy.
Póki słońce świeci wiara w Chrystusa będzie trwać. To znaczy, że ta wiara będzie wieczna, bo w momencie gdy Jezus przyjdzie w chwale na końcu świata nie będzie ważny świat doczesny, ale Królestwo Boże.

„Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią”. Te słowa powinny trafić głęboko do naszego serca. Mamy wzajemnie się błogosławić imieniem Chrystusa – mamy się nawzajem Mu powierzać. Oznacza to również, że mamy sobie dobrze życzyć nawzajem na co dzień, a nie tylko od święta. I nie mamy obgadywać innych, ani nie wypominać złych rzeczy.
„Wzajemne błogosławienie” – to podkreśla, że czynienie znaku krzyża nie przynależy tylko do księdza, zakonnika – osób duchownych. Każdy każdego może pobłogosławić czyniąc na jego czole znak krzyża.

Może warto byłoby wrócić do tradycji błogosławienia dziecka przez rodziców czy to przed ważnym wydarzeniem, czy nawet przed snem, żeby było strzeżone w Imię Trójcy Świętej.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

15 gru

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 25

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,* 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję(…)

Dobry jest Pan i prawy,* 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
pokornych uczy dróg swoich

Chodzenie ścieżkami Boga można rozumieć na dwa sposoby.
Pierwszy z nich to odkrycie w swoim życiu drogi życiowej – powołania. Pójście drogą, którą nam wskazuje Bóg. Czasem trudno jest ją nam odkryć, dlatego prosimy Boga: „naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami”. Pan Bóg nigdy nie zostawia człowieka samego. Czasem to nam się wydaje, że Bóg zwleka z ukazaniem nam drogi, decyzji, ale On czeka, aż my będziemy na to gotowi: „Pan (…) wskazuje drogę”.
Panie Boże proszę, wskaż drogę, którą mam kroczyć w życiu, żebym mogła spełniać Twoją wolę!

Drugi sens wyrażenia „ścieżki Boga” to życie według przykazań. Kroczenie w życiu według pouczeń Boga – unikanie czynienia zła, wybierania dobra. Tu również trzeba prosić Boga, by odnaleźć tą drogę lub z niej nie zbaczać. I tu również Bóg nie zostawia człowieka samego: „pomaga pokornym czynić dobrze”.
Panie Boże proszę, nie pozwól, żebym kiedykolwiek zeszła z Twojej drogi! Żebym zawsze mogła nazywać się Twoim dzieckiem.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową

20 lis

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 149

Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. Ap 5, 10) 

Tyś nas uczynił kapłanami Boga. 

Śpiewajcie Panu pieśń nową; * 
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. 
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, * 
a synowie Syjonu radują swym królem. 

Niech imię Jego czczą tańcem, * 
niech grają Mu na bębnie i cytrze
Bo Pan lud swój miłuje, * 
pokornych wieńczy zwycięstwem. 

Dzisiejszy psalm ukazuje, że Boga można chwalić na różne sposoby. Nie tylko przez modlitwę. Ale przede wszystkim przez śpiew, bo jak powiedział św. Augustyn „kto śpiewa ten dwa razy się modli”. Psalm ukazuje, że chwałę Bogu oddawać należy przede wszystkim w wspólnocie – na Mszy świętej, w grupach duszpasterskich.
Taka postawa ukazuje, że wiara to nie jest strach przed wiecznym potępieniem, ale radość, że Bóg nas wybrał, jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy być radośni z tego powodu.
Ta radość ma tak nas przepełniać, żebyśmy aż tańczyli :)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm