RSS
 

Notki z tagiem ‘śmierć’

Nasza nadzieja

30 kwi

Wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu 
1 P 1, 21

Człowiek może przeżyć 3 tygodnie bez jedzenia, 3 dni bez wody, 3 minuty bez tlenu, ale bez nadziei nie przeżyje sekundy.

Mówi się, że łatwo można stracić nadzieję. Człowiek chory, gdy usłyszy wyrok śmierci załamuje się. Ktoś kto zaciągnął kredyt, a nagle dowiaduje się, że stracił pracę jest w rozpaczy.

Każdy może mieć chwile słabości, zwątpienia, szczególnie w trudnych sytuacjach.
Ale w wierze człowiek nigdy nie pozostaje sam. Gdy nam brakuje już sił zawsze jest Ktoś kto nas podźwignie i da nam nową nadzieję.
To Bóg.

On zawsze jest naszą nadzieją.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Nasze cele i pragnienia

04 mar

Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę.
Syr 51, 13-14

Szukanie mądrości, miłości, gorzej jeśli władzy i pieniędzy.
Takie są pragnienia ludzi.
Człowiek musi mieć jakiś cel w życiu.

Bez celu traci się sens życia i człowiek może się targnąć na swoje życie.

Czasem wydaje nam się, że tracimy ten cel z oczu. Nie możemy wtedy upadać na duchu.
Pamiętajmy – naszym celem jest przylgnięcie do Boga. Jeśli stracimy jeden „ziemski” cel, to Bóg na pewno pozwoli odkryć nam kolejny cel naszych pragnień.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Czas ucieka wieczność czeka…

04 wrz

Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca
Ps 90, 12

Często nie potrafimy wykorzystać szans jakie daje nam Bóg.

Codziennie mamy nowe możliwości działania, lepszego życia.
A co robimy z tym czasem?
Marnujemy go. Spędzamy czas na rzeczach niewiele znaczących.

Czas mija sekunda po sekundzie, minuta po minucie, godzina po godzinie. A w naszym życiu tyle zmarnowanych okazji. Z każdym ziarenkiem piasku przesypującego się przez klepsydrę naszego życia umykają nam ważne sprawy.

Niedziela powinna być dla nas czasem, w którym na chwilę zwalniamy. Robimy to na co nie mamy czasu w tygodniu. Ale wykorzystajmy ten czas na medytację o naszym życiu i niewykorzystanych szansach. Byśmy mogli zmienić to co się da i lepiej wykorzystywać dany nam czas.

 

Jak paciorki różańca, przesuwają się chwile: 
Nasze smutki, radości i blaski. 
A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec, 
Święta Panno, Maryjo pełna łaski!

ampulheta
 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Gotowi na przyszłość

09 sie

Gdy one szły kupić nadszedł pan młody. Te które były gotowe [panny] weszły z nim na ucztę weselną
Mt 25, 10

Mamy całe życie by przygotować się na przyjście Pana Jezusa.
Nie wiemy kiedy może to nastąpić, dlatego mamy być stale gotowi.

Nie można myśleć, że jeszcze zdążymy, że jeszcze miesiąc, jeszcze pół roku i się poprawimy. Bo już dziś może nam zabraknąć czasu.
I wtedy nie będzie już czasu by wybrać się po zakup oliwy.

Póki żyjemy możemy się poprawić. Po śmierci będziemy rozliczeni z wszystkich uczynków, braku działania, kochania i niekochania.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Końca świata nie należy się bać

26 lis

Ludzie mdleć będą ze strachu (…); a gdy się to dziać zacznie nabierze ducha i podniesie głowy (…)
Łk 21, 26.28

Strach przed śmiercią, końcem świata jest czymś co dotyka większość ludzi.
Większość się mu poddaje.
Chrześcijanie powinni potrafić go odegnać. Bo śmierć nie jest dla nas końcem. Tylko początkiem – początkiem życia wiecznego w bliskości z Bogiem.
Czego więc tu się bać?

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Śmierć nie jest końcem… to dopiero początek

02 lis

Zdało się oczom głupich, że [sprawiedliwi] pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.
Mdr 3, 2-5.9

„Głupi” – ci, którzy myślą, że śmierć jest kresem wszystkiego sądzą, że jest to największe nieszczęście jakie może spotkać człowieka i jego najbliższych.

Tak myślą niewierzący w Chrystusa, niewierzący w życie po śmierci.
Ale czy Ty tak nie myślałaś Siostro, nie zapomniałeś o tym Bracie?
Gdy umiera nasz bliski poddajemy się rozpaczy do tego stopnia, że zmienia się nasz pogląd na te sprawy.
Czy nie przychodziły do Twojej głowy myśli: dlaczego on, dlaczego teraz, przecież miał/a jeszcze całe życie przed sobą, tylu rzeczy nie zdążyliśmy zrobić razem…

Takie myślenie jest dalekie od naszej wiary.
Dziś Bóg pragnie nam przypomnieć, że śmierć, choć jest ciężka dla bliskich to jest początkiem nowego życia. Jest początkiem trwania w pokoju. Śmierć jest początkiem nieśmiertelności.

Pamiętajmy o tym odwiedzając cmentarze i modląc się za zmarłych. Bo nasza rozpacz nie pomoże naszym zmarłym, ale nasza modlitwa pomoże im przejść przez czyściec i szybciej dojść do Nieba.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.
Amen.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Rzesza zbawionych

01 lis

Potem ujrzałem a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani sa w białe szaty a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie u Boga naszego…
Ap 7, 9-10

Wielki tłum, którego nikt nie może policzyć. Tak będzie wyglądało niebo.
Tylu ludzi pragnie zbawić Bóg.

Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka.
Ilu ludzi cieszy się już z możliwości oglądania Boga twarzą w twarz?
Nie wiemy.
Ale dziś obchodzimy ich święto – uroczystość Wszystkich Świętych.

Wszystkich, nie tylko tych których znany z imienia i nazwiska, ale także bezimiennych świętych. Możemy mieć nadzieję, że wśród nich są nasi bliscy, którzy odeszli.
Dziadek, Babcia, którzy się za nami wstawiają w niebie. Umarli, ale nas nie opuścili. Są blisko Boga, dostępują szczęścia niebieskiego.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Gdzie gromadzisz skarby?

19 paź

Lecz Bóg rzekł do niego: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od Ciebie, komu więc przypadnie to co coś przygotował?
Łk 12, 20

Tak Bóg zwraca się do człowieka, który poświęcił swoje siły na zapewnienie sobie dobrego bytu. Kiedy już to osiągnął chciał tylko odpoczywać korzystając ze swojego dobrobytu.

W swoich oczach był kimś wielkim, komu się udało życie i który nie musi się martwić biedą.

W oczach Boga był człowiekiem, który zmarnował swoją szansę na przeżycie dobrego życia.
To co możemy przygotować za naszego życia to naręcza dobrych uczynków.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Moc krzyża

14 wrz

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
J 3, 14-16

Dziś Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W szczególny sposób spoglądamy dziś na krzyż.
Nie jest on dla nas tylko pamiątką sposobu śmierci Chrystusa, ale narzędziem zbawienia.

Przez ofiarę krzyża zostaliśmy uzdrowieni. Tak jak lud izraelski został uzdrowiony od trucizny węża przez spojrzenie w górę na węża miedzianego, tak od śmierci Chrystusa wszyscy, którzy z wiarą patrzą na krzyż zostają uzdrowieni od śmierci wiecznej.

Spróbujmy wskrzesić w sobie szacunek, szczególne nabożeństwo do krzyża. Nie tylko tego w kościele, ale także w przydrożnych kapliczkach, w klasach szkolnych.
Krzyż spotykamy prawie codziennie na naszej drodze i jego widok nam spowszedniał. Już nie znaczy dla nas wiele.

Kiedy będziemy dziś przechodzić obok krzyża spójrzmy na niego i przypomnijmy sobie o jego uzdrawiającej mocy.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Nikt nie spodziewa się śmierci

01 wrz

Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo», tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.
1 Tes 1, 3-4

W spokojnym czasie nikt nie spodziewa się śmierci. Jest ona zaskakująca dla wszystkich.

Chrześcijanin stale powinien być na nią gotowy. Przez bycie w stanie łaski uświęcającej. 

Bo nikt nie wie kiedy przyjdzie na niego śmierć. Ale można się na nią przygotować ze strony praktycznej – przez testament i od strony duchowej przez spowiedź.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie