RSS
 

Notki z tagiem ‘psalm’

Przychodzę, Boże, pełnić Twoje wolę.

22 sty

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40

Przychodzę, Boże, pełnić Twoje wolę. 

Nie chciałeś ofiary krwawej; ani z płodów ziemi, * 
lecz otworzyłeś mi uszy. 
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. * 
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę. 

W zwoju księgi jest o mnie napisane: † 
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, * 
a Twoje prawo mieszka w moim sercu»
Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu * 
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. 

Niech się radują i weselą w Tobie * 
wszyscy, którzy Ciebie szukają, 
a ci, którzy pragną Twojej pomocy, * 
niech zawsze mówią: «Pan jest wielki».

„Przychodzę Boże pełnić Twoją wolę”. Każdy z nas powinien rozważyć czy naprawdę to robi. Czy spełniam Bożą wolę w moim życiu, na co dzień?
Czy spełnianie woli Bożej jest taką wielką ofiarą?

Przecież Bóg nie żąda od nas jakiś wielkich, niemożliwych rzeczy. Nie pragnie ofiar ze zwierząt czy roślin. Nie musimy ofiarowywać Bogu nic materialnego.

Bóg pragnie nam uświadomić – otworzyć uszy na prawdę. Jedyną ofiarą, którą oczekuje z naszej strony jest wypełnianie Jego woli.

Kiedy to odkryjemy i zaakceptujemy zauważymy, że nie jest to dla nas ciężarem, ale radością.

Jeśli nadal szukamy swojej drogi lub nie potrafimy odnaleźć się na naszej drodze życiowej musimy powtarzać: „Pan jest wielki”.
Musimy wierzyć, że Bóg nas poprowadzi tam gdzie mamy być i że ta droga da nam szczęście.
Potrzeba tylko wiary i nadziei.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

17 sty

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. 

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * 
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. 
Jego słuszne nakazy radują serce, * 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. 

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * 
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. 
Niech znajdą uznanie przed Tobą † 
słowa ust moich i myśli mego serca,
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu. 

Słowa Boga pokrzepiają duszę. Dodają sił, gdy czujemy się słabi. Nie pozwalają nikomu upaść w rozpaczy.
Możemy się zastanawiać jak nakazy mogą kogoś cieszyć. Ale jeśli się kogoś kocha to pragnie się robić to co on chce.
Tak samo powinno być z nami w stosunku do Boga.
Nie traktować wyroków Bożych, Jego woli jako coś co ogranicza naszą wolę. Ale przyjmować to jako coś co pozwoli nam poznać siebie i rozwinąć się.

„Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem”. Pomagają przetrwać mi trudny czas, pozwalają uspokoić emocje. Sprawiają, że zwracam się ku temu co ważne – do życia wiary, a nie przejmuję się tym co doczesne.

W trudnych chwilach pomaga mi powtarzanie słów pieśni:
„Jak ożywczy deszcz
Duchu Święty przyjdź.
Dotknij naszych serc,
rozpal ognia żar.

Dziś przenikaj nas
tchnieniem mocy swej,

bądź nam światłem dnia
i nadzieją serc”.

Choć czasem emocje są tak silne, że trudno się opanować. Trzeba prosić Boga, żeby pomógł nam uporać się z naszymi problemami i pozwolił nam znaleźć ukojenie w Jego słowach.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?

13 sty

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 8

Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem. 

O Panie, nasz Panie, * 
jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi! 
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, * 
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, * 
uwieńczyłeś go czcią i chwałą. 
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, * 
wszystko złożyłeś pod jego stopy: 

Owce i bydło wszelakie * 
i dzikie zwierzęta, 
ptaki niebieskie i ryby morskie, * 
wszystko, co szlaki mórz przemierza. 

Bóg choć jest potężny. Pomimo, że właśnie jest Bogiem nie patrzy na stworzenia jak na coś niegodnego spotkania z Nim.
Ale na całe stworzenie patrzy z miłością, a na człowieka szczególnie.
Jednak my, ludzie nie potrafimy uwierzyć w to, że Ktoś tak wielki pragnie zbliżyć się do kogoś tak nieważnego.

Jednak Bóg stwarzając człowieka uczynił go na swój obraz i podobieństwo. Postawił go w hierarchii prawie na równi z aniołami.
To pokazuje wielką godność, jaką obdarzył nas Bóg. Musimy o niej pamiętać w naszym codziennym życiu.
A nie tylko rozpamiętywać nasze błędy, porażki, które sprawiają, że czujemy się niegodnymi wobec Boga.

Dziś w psalmie Bóg pokazuje, że nie kieruje się ludzką logiką. Człowiek dziwi się patrząc na Jego działanie: „jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi! Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?”.

Ale Pan Bóg nie koniecznie wybiera najsilniejszych do wykonywania Jego praw, wyroków, do sprawowania władzy.
Wybrał człowieka z jego wątpliwościami, słabościami do panowania nad całą ziemią.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Ty jesteś moim Ojcem

21 gru

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89

(…)Na wieki będę sławił łaski Pana. 

On będzie wołał do Mnie: «Ty jesteś moim Ojcem,* 
moim Bogiem, opoką mego zbawienia». 
Na wieki zachowam dla niego łaskę * 
i trwałe będzie moje z nim przymierze. 

Dzisiejszy psalm ukazuje, że Boga mamy nazywać Ojcem. To znaczy, że Bóg nie jest jakimś strasznym potworem, który tylko rozlicza nas z wypełniania przykazań i za każdy błąd karze.
Bóg jest naszym Ojcem. Ojciec bierze na ramiona swoje dzieci, przytula kiedy są smutne, leczy kiedy się zranią. Bóg jest Ojcem miłosiernym.

Co to znaczy, że możemy do Boga wołać: „Ty jesteś moim Ojcem” czy „Abba Ojcze”?
To znaczy, że mamy Boga przede wszystkim kochać i ufać Mu. Ufać biorąc przykład z dzieci, które przyjmują z radością każdy objaw miłości rodziców.

Bóg nie pragnie dla nikogo zguby. Dlatego mówi: „na wieki zachowam dla niego łaskę i trwałe będzie moje z nim przymierze”. Ze strony Boga nigdy nic się  nie zmieni. Zawsze będzie nas kochał. Choćbyśmy grzeszyli. Ale tylko od nas zależy czy przyjmiemy tą łaskę i wybierzemy miłość Boga.
To nasz wolny wybór. Bóg czeka na Ciebie.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą

19 gru

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 71

Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. 

Bądź dla mnie skałą schronienia * 
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. 
Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą, * 
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. 

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, * 
Panie, Tobie ufam od lat młodości. 
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, * 
od łona matki moim opiekunem. 

Opowiem o potędze Pana, * 
będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość. 
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości * 
i do tej chwili głoszę Twoje cuda. 

Ten Psalm świetnie oddaje postawę jaką powinien przyjmować chrześcijanin. Ma on opierać się na Bogu, a nie wierzyć tylko we własne siły. To WIARA – pierwsza z cnót teologalnych.
Bóg jest z każdym z nas w każdym momencie. W chwili trudnej możemy się na Nim oprzeć: jest skałą schronienia, jest opoką i twierdzą.

Pan Bóg jest z nami cały czas, stworzył nas z miłości, opiekuje się nami od momentu poczęcia – „od łona matki (byłeś) moim opiekunem”. W każdym czasie w Bogu mamy pokładać nadzieję, śpiewamy przecież w znanej pieśni:

Będę śpiewał Tobie, Mocy moja
Ty, Panie jesteś mą nadzieją
Tobie ufam i bać się nie będę

Psalm i ta pieśń wyrażają NADZIEJĘ.

Ostatnia strofa psalmu podkreśla to, że powinniśmy głosić innym naszą wiarę, wynika to z sakramentu chrztu świętego. Ale przede wszystkim powinna nas do tego skłaniać miłość do Boga. Bo prawdziwa miłość nie kończy się na słowach, ale realizuje się w działaniu. Uznając, że głoszenie łączy się z miłością do Głoszonego można powiedzieć, że psalm wyraża też MIŁOŚĆ.

Wiara, nadziej i miłość powinny nadawać kierunek naszemu życiu.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią

17 gru

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 72

(…)Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. 

Niech Jego imię trwa na wieki, * 
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię. 
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią, * 
niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.

Imię Jezusa, wiara w Niego będzie trwać przez wieki. Ludzie odchodzą, umierają, ale wiara chrześcijańska pozostaje.
Słowa o trwaniu wiary w Niego na wieki powinna nas napełnić pokojem, że Bóg nas wybrał do tej wiary i że my ją zachowujemy.
Póki słońce świeci wiara w Chrystusa będzie trwać. To znaczy, że ta wiara będzie wieczna, bo w momencie gdy Jezus przyjdzie w chwale na końcu świata nie będzie ważny świat doczesny, ale Królestwo Boże.

„Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią”. Te słowa powinny trafić głęboko do naszego serca. Mamy wzajemnie się błogosławić imieniem Chrystusa – mamy się nawzajem Mu powierzać. Oznacza to również, że mamy sobie dobrze życzyć nawzajem na co dzień, a nie tylko od święta. I nie mamy obgadywać innych, ani nie wypominać złych rzeczy.
„Wzajemne błogosławienie” – to podkreśla, że czynienie znaku krzyża nie przynależy tylko do księdza, zakonnika – osób duchownych. Każdy każdego może pobłogosławić czyniąc na jego czole znak krzyża.

Może warto byłoby wrócić do tradycji błogosławienia dziecka przez rodziców czy to przed ważnym wydarzeniem, czy nawet przed snem, żeby było strzeżone w Imię Trójcy Świętej.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

15 gru

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 25

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,* 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję(…)

Dobry jest Pan i prawy,* 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
pokornych uczy dróg swoich

Chodzenie ścieżkami Boga można rozumieć na dwa sposoby.
Pierwszy z nich to odkrycie w swoim życiu drogi życiowej – powołania. Pójście drogą, którą nam wskazuje Bóg. Czasem trudno jest ją nam odkryć, dlatego prosimy Boga: „naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami”. Pan Bóg nigdy nie zostawia człowieka samego. Czasem to nam się wydaje, że Bóg zwleka z ukazaniem nam drogi, decyzji, ale On czeka, aż my będziemy na to gotowi: „Pan (…) wskazuje drogę”.
Panie Boże proszę, wskaż drogę, którą mam kroczyć w życiu, żebym mogła spełniać Twoją wolę!

Drugi sens wyrażenia „ścieżki Boga” to życie według przykazań. Kroczenie w życiu według pouczeń Boga – unikanie czynienia zła, wybierania dobra. Tu również trzeba prosić Boga, by odnaleźć tą drogę lub z niej nie zbaczać. I tu również Bóg nie zostawia człowieka samego: „pomaga pokornym czynić dobrze”.
Panie Boże proszę, nie pozwól, żebym kiedykolwiek zeszła z Twojej drogi! Żebym zawsze mogła nazywać się Twoim dzieckiem.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pana

01 gru

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 122

Idźmy z radością na spotkanie Pana. 

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: * 
«Pójdziemy do domu Pana». 
Już stoją nasze stopy * 
w twoich bramach, Jeruzalem. 

Tam wstępują pokolenia Pańskie, * 
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana
Tam ustawiono trony sędziowskie, * 
trony domu Dawida. 

Obyśmy my się tak cieszyli kiedy inni ludzie mówią nam, że teraz idziemy do kościoła.
Uczestnictwo w Eucharystii powinno być dla nas wsparciem duchowym, radością, a nie przykrym obowiązkiem.
„Tam wstępują pokolenia (…) aby (..) wielbić imię Pana”. Kościół nie może się nam kojarzyć tylko z kazaniami, czy oprawą liturgiczną. Kościół to miejsce, gdzie można oddać Bogu uwielbienie, cześć, ale także złożyć podziękowanie, prośby czy po prostu odczuć Jego obecność.
Samo wsłuchanie się w teksty liturgiczne, które wymawiamy czy wysłuchujemy bez refleksji może pomóc w głębszym przeżyciu Tajemnicy Eucharystycznej.

Panie Boże pomóż nam usłyszeć Twój głos pośród gwaru codzienności!

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową

20 lis

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 149

Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. Ap 5, 10) 

Tyś nas uczynił kapłanami Boga. 

Śpiewajcie Panu pieśń nową; * 
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. 
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, * 
a synowie Syjonu radują swym królem. 

Niech imię Jego czczą tańcem, * 
niech grają Mu na bębnie i cytrze
Bo Pan lud swój miłuje, * 
pokornych wieńczy zwycięstwem. 

Dzisiejszy psalm ukazuje, że Boga można chwalić na różne sposoby. Nie tylko przez modlitwę. Ale przede wszystkim przez śpiew, bo jak powiedział św. Augustyn „kto śpiewa ten dwa razy się modli”. Psalm ukazuje, że chwałę Bogu oddawać należy przede wszystkim w wspólnocie – na Mszy świętej, w grupach duszpasterskich.
Taka postawa ukazuje, że wiara to nie jest strach przed wiecznym potępieniem, ale radość, że Bóg nas wybrał, jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy być radośni z tego powodu.
Ta radość ma tak nas przepełniać, żebyśmy aż tańczyli :)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm