RSS
 

Notki z tagiem ‘psalm’

Opieka Boga

26 lis

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. 
Ps 23, 1-3

Pan Bóg nas wspiera, zawsze nam towarzyszy i prowadzi.

Czasem czujemy, że uchodzą z nas wszystkie siły, czy to fizyczne, czy psychiczne.
Ale choćbyśmy padali na twarze ze zmęczenia zawsze mamy przy sobie „napój energetyczny” dla naszej duszy – jest nim Bóg.
On sprawia, że z każdego zmęczenia w końcu wychodzimy, a nie poddajemy się beznadziei i lenistwu.

„Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach…” – nie po właściwych według naszego myślenia. Często byśmy chcieli, żeby Bóg spełniał tylko nasze zachcianki. Nie jesteśmy gotowi by pójść za Jego wolą.
A przecież Bóg nas nie prowadzi według naszej woli (bo często zmieniamy zdanie i błądzimy), ale chce nas doprowadzić do Chwały – do zbawienia.

Psalm 23 jest chyba najbardziej znanym psalmem wśród chrześcijan. Jest znany, bo często śpiewany nie tylko w czasie liturgii słowa, na psalm. Ale jest śpiewany jako pieśń religijna. To dobrze, że ludzie mogą lepiej poznać teksty biblijne.
Wszystkie pieśni, które śpiewamy warte są przemyślenia. W każdej jest zawarta myśl, przesłanie warte naśladowania.
A często śpiewamy je bez refleksji. Warto czasem spojrzeć na rzutnik, przeczytać słowa, a nie śpiewać z pamięci z błędami.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Oderwani od wiary

04 paź

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, płacząc na wspomnienie Syjonu. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. Bo ci, którzy nas uprowadzili, żądali od nas pieśni. Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: «Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich!» 
Ps 137, 1-3

Nigdy nie doświadczyliśmy wygnania, ani tęsknoty za domem, za świątynią.

Wielki smutek i płacz, bo czegoś już nie ma, a nas zmuszają do radości.
Błogosławieństwem dla nas jest to, że nie jesteśmy prześladowani z powodu wiary. Że możemy bez lęku uczestniczyć w Eucharystii i codziennie chodzić do kościoła. Że nikt nas nie straszy karami czy więzieniem za wyznanie wiary w Jezusa.

Ale czy z tego korzystamy? Czy faktycznie jest to dla nas dobre, że żyjemy w spokojnych czasach i środowisku?

Co byśmy czuli, gdyby nas odłączono od naszego Kościoła, gdyby nas zesłano daleko, gdzie jest inna religia?

————————–
Poniżej dwie wersje Psalmu 137. Wg mnie zespół 2TM2,3 lepiej oddaje ducha tej pieśni.
Za to Boney M. usłyszymy w każdym radiu – kto wiedział, że ta piosenka to psalm?  :-)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Spowiedź to pojednanie

13 lip

Gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstali (…) Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom. Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników, sidło się podarło, i zostaliśmy uwolnieni.
Ps 124, 2. 6-7

Od razu, gdy tylko spojrzałam na słowa tego psalmu na myśl przyszedł mi sakrament pojednania.

Bo, gdyby Bóg nie był tak miłosierny i nie odpuszczał nam grzechów, to poczucie winy, osłabienie duchowe doprowadziłyby nas do rozpaczy.

Ale Bóg jest miłosierny. Bóg jest Miłością. Pragnie dla nas zbawienia. Zaprasza nas do pojednania z Nim, byśmy mogli korzystać z łask jakimi chce nas obdarzyć.
Bóg nie wydaje nas na pastwę szatana, ani naszych słabości.
On pragnie nas umacniać. 

Sakrament spowiedzi jest pierwszym krokiem do umocnienia. Pozwala on uwolnić się od ciężaru grzechów, win.
Dzięki niemu czujemy, że z naszych piersi spada wielki ciężar.
Drugim krokiem jest przystąpienie do Komunii, dzięki niej oprócz uwolnienia otrzymujemy umocnienie duchowe, wielkie łaski, które pozwalają nam lepiej wykorzystać dany nam czas.
Lepiej, czyli naprawić to co zepsuliśmy, daje siłę by stawać się lepszych chrześcijaninem na każdy dzień.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Cuda codzienne

06 mar

„Sławcie Pana (…), rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda!”
Ps 105, 1- 2 

Dziś zastanówmy się jakich cudów dokonał w naszym życiu Bóg.
Nie muszą to być rzeczy, które od razu uznajemy za dokonane ręką Boga. Mogą to być rzeczy małe, w życiu codziennym.

Przemyślmy to. Gdzie Bóg nam towarzyszył, w jakich sprawach nas wspierał.

Kiedy to zrobimy to nie bójmy się głosić tego co nam uczynił.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Pełne zaufanie

01 mar

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116

W krainie życia będę widział Boga. 

Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem: * 
«Jestem w wielkim ucisku». 
Cenna jest w oczach Pana * 
śmierć świętych Jego. 

O Panie, jestem Twoim sługą, * 
jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. 
Ty rozerwałeś moje kajdany, † 
Tobie złożę ofiarę pochwalną * 
i wezwę imienia Pana. (…)

To jest przykład dla nas jak przeżywać ciężkie chwile w naszym życiu.
Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem:  
«Jestem w wielkim ucisku». 

Mieć ufność do Boga nawet w obliczu bardzo trudnej sytuacji.
Taka powinna być postawa człowieka wierzącego.

A jak zachowuje się człowiek, którego wiara jest słaba?
Oskarża Boga o to, że pozwolił, żeby spotkało go takie zło.
Jest zły na Niego, że wystawia go na próbę.
Takie myślenie oddala go od Boga. I nie ułatwia przechodzenia przez problemy.

A człowiek wierzący ufa Bogu. I powierza Mu swoje życie nawet w obliczu problemów. Ufa, że Bóg wyprowadzi go z trudnej sytuacji.
Nie złorzeczy, jeśli ucisk trwa długo. I potrafi dziękować Bogu za wyprowadzenie z problemów.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Prawo ograniczeniem wolności?

23 lut

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. 

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * 
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. 
Jego słuszne nakazy radują serce, * 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. 

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * 
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. 
Niech znajdą uznanie przed Tobą 
słowa ust moich i myśli mego serca, * 
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu. 

Jak prawo może pokrzepiać duszę? Kiedy słyszymy, że czegoś nam nie wolno buntujemy się, odbieramy to jako ograniczenie wolności.
Ale Prawo Boskie pragnie szczęścia człowieka w perspektywie wiecznej. Z tego powodu czasem trzeba się zgodzić na ograniczenie pragnień doczesnych. Jest to jednak ograniczenie tylko w myśleniu człowieka. Bo jeśli złamiemy Prawo, poddamy się pokusie to będziemy zaspokojeni tylko przez krótki czas. Później odczujemy pustkę, a do tego będą nas prześladować wyrzuty sumienia.
Przestrzeganie Prawa pokrzepia duszę, ponieważ sprawia, że czujemy się bliżej Boga. Zacieśniamy relację z Nim. A co może dać większą radość niż przebywanie z Bogiem?

Dlatego człowiek wiary stara się by jego czyny i słowa nie raniły Boga, ale żeby przynosiły Mu radość.
„Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca”. Przed Bogiem znaczenie mają nie tylko czyny, ale i słowa i myśli. Jednak nie możemy czuć się ograniczani jakby przez wielkiego strażnika. Nie mamy zmieniać naszego postępowania ze strachu, ale z miłości Boga.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana

12 lut

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128

Błogosławiony, kto się boi Pana. 

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana * 
i chodzi Jego drogami. 
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, * 
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny * 
w zaciszu twojego domu. 
Synowie twoi jak oliwne gałązki * 
dokoła twego stołu. 

Tak będzie błogosławiony człowiek, * 
który się boi Pana. 
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi † 
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem * przez wszystkie dni twego życia. 

Jak można być szczęśliwym bojąc się?
To jest możliwe tylko w przypadku wiary w Boga.
Normalnie kiedy się boimy czujemy się nieszczęśliwi. Kiedy jesteśmy szczęśliwi nie odczuwamy strachu i jesteśmy w stanie dokonać rzeczy, które na co dzień nas przerażają.

Wiara w Boga to nie tylko uwierzenie, że On jest. Ale to jednocześnie przyjęcie myśli, że nie jesteśmy zależni sami od siebie. Że Ktoś potężny kieruje naszym życiem.
To co w psalmie jest nazwane strachem my byśmy nazwali respektem dla Stwórcy.
Stwórcy, który ma wpływ na nasze życie.

Kto czuje respekt i pokłada w Nim nadzieję te wiedzie życie szczęśliwe, a Bóg mu błogosławi.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie.

07 lut

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 

Pan jest moim pasterzem, * 
niczego mi nie braknie. 
Pozwala mi leżeć * 
na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, * 
orzeźwia moją duszę. 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę. 

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, * 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 
Kij Twój i laska pasterska * 
są moją pociechą. 

Stół dla mnie zastawiasz * 
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, * 
a kielich mój pełny po brzegi. 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * 
przez wszystkie dni mego życia 
i zamieszkam w domu Pana * 
po najdłuższe czasy. 

Psalmy to chyba najpiękniejsza forma modlitwy.
Można stale się nimi modlić. Dodają one sił duchowych człowiekowi, a jednocześnie wyrażają uwielbienie Boga oraz prośbę do Niego.
Psalm 23 to chyba najbardziej znany psalm, lubiany przez wszystkich. Bo pokazuje to czego pragniemy – spokoju, życia bez lęku – a co ciężko jest nam osiągnąć.

„Pan jest moim pasterzem” – Bóg opiekuje się swoimi owcami – wszystkimi ludźmi. Pasterz dba o całe stado, ale także troszczy się o każdą, pojedynczą owieczkę. Bóg tak samo troszczy się o człowieka. Nie jesteśmy dla Niego anonimową masą z etykietką „ludzie”. Dla Boga każdy człowiek jest kimś wyjątkowym, prowadzi go w sposób szczególny przez jego życie.

„orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach” – tylko Bóg ma taką moc by codziennie wyrwać mnie z marazmu, w który popadam. Kiedy przyjmuję Ciało Chrystusa wszystkie problemy stają się odległe. Ważne jest tylko spotkanie z Bogiem, które daje siłę. Bóg jest pokarmem i napojem, które są niezbędne do życia.
Bóg też nie pozwala, żebym się od Niego oddaliła. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach – po ścieżkach wiary.

„Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” – nawet w obliczu wielkiego strachu czuję, że nie jestem sama. Bóg jest ze mną. Choćbym czuła nawet ogromny lęk, to on mnie nie przytłacza, bo wiem, że Bóg nie pozwoli, by zło zwyciężyło.

„Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy” – w słowach tych wyraża się prośba, żeby Bóg pomógł mi być z Nim przez całe moje życie. I żebym mogła później żyć z Nim na wieki w Królestwie Niebieskim. 

 

dobry_pasterz

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu

01 lut

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie. 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * 
radośnie śpiewajmy Mu pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, * 
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, * 
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: † 
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, * 
jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, * 
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła». 

Modlimy się do Boga.
Najczęściej prosimy o to czego nam potrzeba. Czego czujemy, że nam brakuje.
Rzadziej przepraszamy za popełnione grzechy.
Jeszcze rzadziej chyba dziękujemy Mu za to co dla nas uczynił.

A co z modlitwą uwielbienia? Czy jest obecna w naszym życiu?
Czy potrafimy się cieszyć z tego, że Bóg jest naszym zbawieniem?
Czy w ogóle wyrażamy radość w modlitwie? Czy Bóg jest dla nas tylko Kimś komu można się wypłakać, ale Kimś z kim raczej nie dzieli się radości?

Dzisiejszy dzień – niedziela. W ogóle każdy Dzień Pański niech będzie w naszym codziennym, zabieganym życiu czasem, w którym będziemy spotykać się z Bogiem. Ale spotykać się by dzielić z Nim radość.

„Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja.

Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, Alleluja.
Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, Alleluja”.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie

23 sty

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 85

Łaska i wierność spotkają się z sobą. 

Okaż nam, Panie, łaskę swoją * 
i daj nam swoje zbawienie. 
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie † 
dla tych, którzy Mu cześć oddają, * 
i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Łaska i wierność spotkają się z sobą, * 
ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
Wierność ziemi wyrośnie, * 
a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

Pan sam obdarzy szczęściem, * 
a nasza ziemia wyda swój owoc. 
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, * 
a śladami Jego kroków zbawienie

Psalm uczy nas jak powinniśmy podchodzić do kwestii śmierci.
Nie powinniśmy być przerażeni perspektywą jej nieuchronnego zbliżania się. Każdy z nas kiedyś umrze. A my powinniśmy pamiętać, że to „kiedyś” może nastąpić w każdej chwili.

Jednak takie myślenie nie powinno prowadzić nas ku pesymizmowi, ale ku poprawie własnego postępowania i przemiany życia.

Jako chrześcijanie powinniśmy się cieszyć, że czas, gdy będziemy mogli oglądać Boga twarzą w twarz jest coraz bliżej.

Perspektywa zbawienia powinna oświecać całą naszą życiową drogę. Ukazywać nam, że to co teraz odbieramy za ważne i decydujące w naszym życiu wcale takie nie jest. Sensem naszego życia jest przyszłe zbawienie.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm