RSS
 

Notki z tagiem ‘przykazania’

Na miłości wszystko się opiera…

25 sie

On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy
Mt 22, 37-40

Dwa największe przykazania: miłości Boga i miłości bliźniego. Na nich opierają się pozostałe przykazania.

Brak miłości lub niedostateczna miłość prowadzi do grzechów.

Sam Dekalog wydaje się „suchy”. „Twarde prawo, ale prawo”. Ale kiedy spojrzymy na niego z miłością to dostrzeżemy więcej. W przykazaniu „nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” zobaczymy, że nie tylko stawianie innych rzeczy przed Bogiem jest grzechem, ale wszystko co sprawia, że się od Niego oddalamy.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Dekalog

28 lip

Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, Bóg twój (…)
Wj 20, 2-5

Dziś w czytaniu słyszymy słowa, które Bóg przekazuje Narodowi Wybranemu, słowa, których ma przestrzegać by żyć dobrze – czyli Dekalog.

Kiedy słyszymy, że mamy przestrzegać Dziesięciu Przykazań to przed oczami stają nam zakazy: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij.

Ale pierwsze przykazania dotyczą Boga, one są najważniejsze i to one powinny stale nam towarzyszyć.

Przede wszystkim musimy zastanowić się jaka jest nasza relacja do Boga. Czy coś w naszym życiu nie stało się bożkiem – może nie jesteśmy w stanie przeżyć dnia bez telefonu, telewizora, a zaniedbaliśmy naszą relację z Bogiem.

W czytaniu, gdy przeczytamy je do końca (Wj 20, 1-17) wszystkie przykazania względem Boga są szeroko rozwinięte, wytłumaczone. To podkreśla, że są one ważne i mamy je mieć szczególnie na uwadze. Pozostałe przykazania są przekazane w sposób prosty. Mamy ich przestrzegać, ale nie mamy jakoś szczególnie ich traktować.

Wszystkie przykazania względem Boga są ważniejsze niż przykazania względem człowieka. Ale wszystkich trzeba przestrzegać.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Prawo stanowione i prawo Boskie

21 lip

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».
Mt 12, 1-2

Ludzie tworzą sobie wiele praw, których potem jest im trudno przestrzegać.

Prawo szczegółowe żydowskie zostało ustanowione przez ludzi, by chronić prawa Boskie. Ale poszło to za daleko i niczego nie można było robić w szabat.

Dlatego, gdy uczniowie w czasie szabatu chcieli zaspokoić głód i łuskali kłosy – czyli pracowali, według Żydów łamali szabat.

Nawet głód nie był dla nich ważnym powodem, dla którego można złagodzić prawo.

Ustanowili tyle praw, że człowiekowi trudno było się w tym odnaleźć.
Tak jest i dzisiaj. Kto normalnie zna całe prawo i śledzi zmiany w przepisach?
Nie da się tego ogarnąć. Zna się tylko podstawy, a prawa szczegółowego szuka się, gdy zajdzie potrzeba by je znać.

A Bóg wymyślił proste prawo: 10 przykazań i przykazania miłości.
Kto ich przestrzega dobrze żyje, nie rani innych i nie wyrządza im szkody.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

„Postęp” dzisiejszych ludzi

22 cze

Wszystkie Jego przykazania są trwałe, ustalone na wieki wieków, nadane ze słusznością i mocą.
Ps 111, 7-8

Dziś wielu odrzuca przykazania uważając, że są przestarzałe. Że były dobre w czasach Starego Testamentu, może sprawdzały się w średniowieczu, ale teraz są inne czasy i nie potrzeba nam żadnych ograniczeń.

Przykazania Boże są ustalone na wieki, są trwałe, stale aktualne.
To co niektórzy uważają za nieprzystające do obecnych czasów – obrona życia – pozostaje aktualne.

A może nawet cofnęliśmy się w rozwoju?
Bo to co dziś wyrabiamy z życiem ludziom z czasów Starego Testamentu nawet nie przyszłoby do głowy.
Tak narzekamy na nich, że zabijali się nawzajem w wojnach i nie tylko. A niby teraz jest lepiej? Teraz też są wojny, ludzie zabijają się bez powodu, co chwilę słychać, że ktoś chwycił za broń i pozabijał ludzi.
Wtedy wszyscy szanowali życie, nie tylko modlili się o potomstwo, ale z radością przyjmowali każde dziecko, które pojawiło się na świecie. Co by teraz powiedzieli na to co się dzieje?

Niby wielu pragnie dzieci. Ale najchętniej wszyscy by chcieli jedno dziecko, grzeczne, miłe, sympatyczne, niesprawiające problemów, które w przyszłości będzie się dobrze uczyło, pójdzie na studia i założy rodzinę.
Jeszcze nie ma dziecka na świecie a już wszystko ma zaplanowane.
To już nie jest dziecko, to jakiś zaprogramowany robot.
A jeszcze w tym wszystkim rodzice później nie mają czasu dla dziecka, bo stale są zapracowani, albo zajęci swoimi sprawami.

Dla tego jednego dziecka dopuszczą się masturbacji i zamrożenia lub zabicia innych swoich dzieci.
A jeśli ktoś już ma dziecko to nie zawaha się podjąć kroków w postaci antykoncepcji czy aborcji.
Tak bardzo kochamy swoje dzieci i troszczymy się o obronę życia.
Tak bardzo posunęliśmy się w rozwoju w stosunku do czasów Starego Testamentu.
Tak bardzo potrzebujemy Przykazań Bożych.

Nie możemy wybierać sobie przykazań, których będziemy przestrzegać a których nie.
Nie możemy też interpretować ich dla swojej wygody.
To Bóg jest Panem życia i śmierci, a nie my. To On ustala prawa, które mamy przestrzegać.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Pamiętać o prawdach wiary

22 mar

Tylko strzeż się bardzo i pilnuj swej duszy, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twoje oczy

Pwt 4, 9

Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni modlitw i przykazań. Ale im jesteśmy starsi tym bardziej odchodzimy od tego co poznaliśmy.

Często buntujemy się przeciw pewnym obowiązkom religijnym. Ale gdy od nich odejdziemy to trudno będzie nam później dobrze wzrastać w wierze.

Jeśli nam się to zdarzyło to odświeżmy naszą wiedzę. Powróćmy do modlitw z lat szkolnych, przypomnijmy sobie główne prawdy wiary, przykazania kościele, uczynki miłosierdzia. Postarajmy się je dogłębnie poznać i wypełniać.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Dwa pojęcia wolności

14 gru

Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Ps 25, 5

Tylko, gdy oddamy się Bogu by nas prowadził będziemy czuć się wolni. Wydawać się może, że to paradoks: oddajemy się komuś – dajemy mu swoje życie, swoją wolność, a jesteśmy wolni.

Ale w Bogu wszystko jest możliwe. Żyjąc według Jego przykazań pozostajemy prawdziwie wolni.
W Nim mamy „wolność do” – możemy wybierać spośród tylu dróg, ale zgodnie z Duchem Bożym.
W świecie przeważa pogląd, że każdy powinien mieć „wolność od” – od ograniczeń, zakazów, przykazań, by wszystko mógł czynić po swojemu. Ale czy dzięki temu jest szczęśliwy? Chyba nie, bo nie jest to wolność, tylko samowola i prowadzi ku błędnym decyzjom, rozpaczy, smutku, samotności. Człowiek „wolny” od wszystkiego jest sam ze swoją wolnością.

Życie według Bożych przykazań daje pokój ducha, umacnia w nas nadzieję, wiarę i miłość. Bóg wspiera nas w naszym życiu, na każdym kroku. Mamy o kogo się oprzeć, gdy słabniemy.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Pociecha płynąca z wiary

09 gru

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo Ja jestem cichy i pokorny sercem a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych
Mt 11, 29

Wiara wymaga podjęcia pewnych zobowiązań, przestrzegania przykazań.

Trzeba się troszczyć o rozwój wiary. Najlepiej od Tego, kto jest naszym Nauczycielem – od Jezusa.

On nas uczy panować nad swoimi emocjami. Że nie należy się im poddawać tylko z pokorą pochodzić do życia.

Wiara, nadzieja i miłość. To filary chrześcijaństwa. Życie według nich, według nauczania Jezusa daje ukojenie i pocieszenie w życiu.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Czyń dobro, zła unikaj

17 sie

«Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego». Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Mt 19, 18-22

Młodzieniec przestrzegał przykazań. Był dobry. Nie czynił zła. 

Ale, żeby być doskonałym miał sprzedać wszystko i pieniądze rozdać ubogim i pójść za Jezusem.

To trudne zadanie. Ale dotyczy ono również nas. Może nie koniecznie musimy zrzec się majątku, ale nie mamy traktować go jako coś bez czego nie możemy żyć. Pieniądze mają dla nas być czymś co pozwala utrzymać się w życiu, a nie mają być celem, do którego dążymy.

Naszym celem ma być życie z Chrystusem, życie wieczne.
Dostąpią go nie ci, którzy tylko unikali zła, ale ci, którzy czynili wszystko co w ich mocy by być bliżej Chrystusa.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Wolność w wierze

16 lip

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię
Mt 11, 28

Mówi się, że wiara wiąże się z obciążeniami. Że trzeba przestrzegać przykazań. Że człowiek nie jest tak naprawdę wolny. Że Kościół tylko wymaga.

Ale Kościół jest Chrytusowy, należy do Niego. A Jezus mówi dziś: ci, którzy są obciążeni problemami, związani utrudnieniami życiowymi niech przyjdą do Mnie, a Ja dam im siłę.

Chrystus jest naszą siłą pośród burz życia codziennego. On jest naszą mocą. Jeśli my już nie dajemy rady, to nie upadniemy jeśli mamy w Nim oparcie. Bo On nas podtrzyma, wyprowadzi na prostą.

A co z tymi ograniczeniami w postaci przykazań?

Święty Paweł ma na to świetną odpowiedź:
„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść” 1 Kor 6, 12.
Mamy wolną wolę, możemy robić wszystko. Ale nie wszystko co chcemy robić jest dla nas dobre. Przykazania są drogowskazami pokazującymi nam czego nie mamy robić – w formie zakazów. Ale także pokazują nam powinność: trzecie i czwarte przykazanie, a także pozostałe kiedy się na nie spojrzy od strony pozytywnej:

1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną – Miej zawsze Boga w swoim sercu, na pierwszym miejscu
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno – Szanuj Imię Boga
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił – Znajdź dla Boga więcej czasu: idź do kościoła, czytaj Pismo Święte, módl się
4. Czcij ojca swego i matkę swoją – Szanuj swoich rodziców
5. Nie zabijaj – Szanuj życie
6. Nie cudzołóż – Szanuj drugą osobę i siebie samego
7. Nie kradnij – Szanuj własność wspólną i prywatną
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu – Mów prawdę, bądź sprawiedliwy
9. Nie pożądaj żony bliźniego twego – Traktuj z szacunkiem bliźniego i jego żonę
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest – Kochaj bliźniego, szanuj go i jego własność

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Szczęśliwy, kto wierzy

26 cze

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi Jego drogami. (…)Szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Ps 128, 1-2

Człowiek wierzący, przestrzegający przykazań nie może być nieszczęśliwy.

Bo kto naprawdę wierzy ten wie, że Bóg go kocha i że otacza On go swoją opieką.
Nie czuje nad sobą kija – straszaka w postaci przykazań.
Wie, że są one drogowskazami na drodze, które mają ochronić człowieka przed niebezpieczeństwem.

Kiedy tak będziemy postrzegać wiarę i żyć zgodnie z nią będziemy szczęśliwi.

 

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm