RSS
 

Notki z tagiem ‘problemy’

Bóg jest naszą ucieczką

02 lip

(…) ogarnął mnie strach i udręka. Ale wezwałem imienia Pana: «O Panie, ratuj me życie!»
Ps 116, 3-4

Kiedy jesteśmy w rozpaczy, kiedy problemy nas przytłaczają nie jesteśmy sami.
Choćby opuścili nas bliscy zawsze jest Ktoś, komu możemy zaufać.

To Bóg.
On jest naszą ucieczką. 

On jest naszą siłą. Nawet kiedy wszystko inne zawiedzie On będzie przy nas.
Czy człowiek niewierzący ma takie wsparcie?
Nie.
Ale my mamy. Dziękujmy Bogu za to, że mamy łaskę wiary i możemy cieszyć się Jego pomocą w naszym życiu.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Problem nie jest problemem

07 cze

Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
2 Kor 4, 17-18

Do wszystkich tych, którzy czują się przytłoczeni problemami, czy to codziennymi czy większymi, św. Paweł kieruje dzisiejsze słowa.
Przypomina, że to czego doświadczamy na ziemi jest czasowe. Przeminie. A naszym celem ma być życie wieczne.

Dlatego nawet wielkie problemy stają się nic nieznaczące w obliczu „bezmiaru chwały przyszłego wieku”. Problemy przestają być problemami.

Wszyscy, którzy wierzą w życie wieczne, ufają Bogu powinni pamiętać o tym, że życie ziemskie kiedyś przeminie. A to co najważniejsze, do czego mamy dążyć to życie z Bogiem w Królestwie Niebieskim.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Pełne zaufanie

01 mar

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116

W krainie życia będę widział Boga. 

Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem: * 
«Jestem w wielkim ucisku». 
Cenna jest w oczach Pana * 
śmierć świętych Jego. 

O Panie, jestem Twoim sługą, * 
jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. 
Ty rozerwałeś moje kajdany, † 
Tobie złożę ofiarę pochwalną * 
i wezwę imienia Pana. (…)

To jest przykład dla nas jak przeżywać ciężkie chwile w naszym życiu.
Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem:  
«Jestem w wielkim ucisku». 

Mieć ufność do Boga nawet w obliczu bardzo trudnej sytuacji.
Taka powinna być postawa człowieka wierzącego.

A jak zachowuje się człowiek, którego wiara jest słaba?
Oskarża Boga o to, że pozwolił, żeby spotkało go takie zło.
Jest zły na Niego, że wystawia go na próbę.
Takie myślenie oddala go od Boga. I nie ułatwia przechodzenia przez problemy.

A człowiek wierzący ufa Bogu. I powierza Mu swoje życie nawet w obliczu problemów. Ufa, że Bóg wyprowadzi go z trudnej sytuacji.
Nie złorzeczy, jeśli ucisk trwa długo. I potrafi dziękować Bogu za wyprowadzenie z problemów.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba?

17 lut

EWANGELIA
Mk 8, 14-21

A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: „Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!”. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł im: „Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?” Odpowiedzieli Mu: „Dwanaście”. „A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?” Odpowiedzieli: „Siedem”. I rzekł im: „Jeszcze nie rozumiecie?”

Jezus dziś mówi do nas, że mamy Mu zaufać.
On da nam pokarm, którego potrzebujemy. Nie pozostawi nas samych w trudnej sytuacji materialnej.
Jednocześnie poucza, że najważniejsze nie jest zadbanie o sferę cielesną, ale troska o coś innego. Najważniejsze jest dążenie do Królestwa Bożego.

„Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł?” – nawet jeśli dotykają nas jakieś troski życia doczesnego – brak pracy, mało pieniędzy, choroba, słabości. To nie są one najważniejsze. Nie powinny sprawiać, że przestajemy myśleć o Bogu. Nie mogą zawładnąć całym naszym umysłem, całym czasem.

Nawet jeśli problem jest poważny w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić się do Boga. Szukać u Niego pomocy, wskazania drogi.
Dopiero, gdy powierzymy Bogu swoje troski możemy działać w celu ich zlikwidowania, ale cały czas pamiętając, że najważniejszy w naszym życiu ma być Bóg.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Jestem cichy i pokorny sercem

10 gru

EWANGELIA
Mt 11, 28-30

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”

W Jezusie znajdujemy pociechę, gdy czujemy się źle czy ktoś nas skrzywdził.
Przyjmowanie do serca Ciała Jezusa pokrzepia serce i daje siłę do przezwyciężania trudności.

Chrystus zachęca nas, by wszystkie sprawy, które nas obciążają, a nie się ich przezwyciężyć przyjmować jako krzyż. Brać je na ramiona i naśladować Jezusa w niesieniu go – bez narzekania, utyskiwania – cicho i z pokornym sercem.
Gdy pogodzimy się z tą sytuacją, zaakceptujemy ją nasza dusza znajdzie ukojenie.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia