RSS
 

Notki z tagiem ‘pomoc’

„Niemożliwe” – nie istnieje

22 sie

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego
Łk 1, 37

Wielu rzeczy nie potrafimy pojąć w naszym życiu.
Najpierw mówimy: „dlaczego Bóg nie zadziała?” – gdy spotykają nas rzeczy niekoniecznie miłe. Żądamy Jego natychmiastowego działania.
A kiedy nic się nie dzieje – odwracamy się od Niego.

Często jest tak, że nie dostrzegamy działania Boga. Bo sądzimy, że zadziała nagle – jak grom z jasnego nieba. A Bóg często działa przez rzeczy proste, wydawać by się mogło, że nic nie znaczące.
Ale te małe rzeczy składają się na nasze życie.

Dla Boga nie ma nic niemożliwego„…

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Nasza siła jest w Bogu

14 lip

Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych
Mt 11, 29

Cokolwiek by się nie działo my mamy oparcie w Bogu.
On nie tylko czuwa nad nami, by nie spotkało nas nieszczęście.
Ale On nas także umacnia, gdy czujemy się słabi lub gdy ktoś się na nas wyżywa.
Nie tylko nie pozwala się nam załamać, ale jeszcze dodaje sił by odpowiedzieć na przeciwności z uśmiechem.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Bóg pomaga przez różne osoby i rzeczy

13 gru

Oto Bóg jest moim zbawieniem będę miał ufność i bać się nie będę. Bo Pan jest moją mocą i pieśnią
Iz 12,2-3

Kiedy Ci smutno i źle przypomnij sobie te słowa. Zanuć pieśń: „Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan, moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam, w Nim moja siłą, nie jestem sam”.
Bo Pan Bóg jest stale przy Tobie, wspiera Cię swoją łaską. Działa przez różne osoby, przez zdarzenia, przez zwykłe rzeczy. Wystarczy taka pieśń by poczuć moc.
Dlatego dziś gdy poczujesz się źle a ktoś wyciągnie do Ciebie rękę nie odtrącaj jej tylko przyjmij jako pomoc od Boga.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Komu ufasz?

08 lis

Wszyscy bowiem wrzucali z tego co im zbywało, ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko co miała, całe swe utrzymanie
Mk 12, 44

Każdy z nas, jeśli w ogóle pomaga przez dary pieniężne to daje tyle ile jest w stanie. Mniej lub więcej ale zawsze tyle by samemu nie być stratnym.
Jesteśmy chętni do pomocy, ale w granicach rozsądku.

Wdowa, jej przykład pokazuje, że ci którzy sami mają niewiele są chętni do pomocy innym. Ona chciała ofiarować swoje pieniądze na świątynię.
Dziś ludzie ubodzy pomagają uboższym od siebie. Bo oni nie pokładają zaufania w majątku, ale w Bogu.
A my, w czym pokładamy ufność: w Bogu czy naszym majątku? Czy naszego skarbu nie pokryje rdza?
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną.  Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.
(Mt 6, 19-21)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Dziękuj Bogu w każdym momencie

08 wrz

Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, niech się moje serce cieszy z Twej pomocy. 
Ps 13, 6

Kto pokłada nadzieję w Panu nie musi się niczego obawiać. On go zawsze obroni. Pan zawsze jest przy tych, którzy Go szukają. 

Zobacz na swoje życie i zauważ ile razy Pan Bóg pomagał Ci w trudnych sytuacjach. Ile razy wysłuchał modlitw, które do Niego wznosiłeś. Ile razy działał choć tego nie zauważałeś.

Spójrz na swoje życie oczami Boga. Zrób „rachunek” życia. Niech Twoje serce się rozraduje w Panu za wszystko czym Cię obdarzył.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Myśleć o innych czy o sobie

02 wrz

O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. (…) Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne.
Łk 4, 40. 42

Do Jezusa stale ciągnęły tłumy. Każdy chciał Go zobaczyć, usłyszeć Jego naukę. Chorzy chcieli doświadczyć cudu.

Jezus dla wszystkich miał otwarte serce. Pomagał tym, którzy tej pomocy potrzebowali.
Ale zawsze też starał się znaleźć pośród zgiełku czas na modlitwę. Udawał się wtedy na miejsce pustynne, sam lub z uczniami.

Kiedy widział, że nadciągają tłumy w czasie, który chciał przeznaczyć na modlitwę reagował w dwojaki sposób. W dzisiejszej Ewangelii odmówił tłumom, bo pragnęły nie tyle obcować z Nim, co mieć Go na wyłączność, chciały „grzać się” w Jego chwale.
Druga sytuacja miała miejsce po powrocie Apostołów po rozesłaniu ich po wsiach (Łk 9 10-11). Jezus chciał dać im chwilę odpoczynku więc zabrał ich z tłumu na miejsce odosobnione. Ale tłumy się o tym dowiedziały i przyszły za nimi. Jezus ich nie odesłał tylko przyjął i nauczał o Królestwie Bożym.

Każdy może mieć jakieś plany, można mieć też cięższy dzień, ale nigdy nie można myśleć tylko o sobie. Jeśli ktoś nas poprosi o pomoc nie odmawiajmy z czystego egoizmu.
Dzisiejsze Słowo Boże podkreśla, że mamy mieć otwarte serce, ale trzeba też umieć odróżniać „ziarna od plew” – dobre intencje od złych i umieć powiedzieć „nie”.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Nie bój się prosić o pomoc

24 sie

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.
Ps 145, 18

Pan nigdy nie opuszcza człowieka. Jest blisko niego. 
Szczególnie mogą czuć to ci ludzie, którzy faktycznie szukają obecności Boga w swoim życiu. 
Oni nigdy nie będą wzywać Boga oskarżając Go o to, że nie był z nimi w najtrudniejszym czasie.

Ci, którzy tylko udają pobożnych nie doświadczą Bożej opieki.
Jezus bowiem mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” Mt 28, 11. 
Bo kto najczęściej szuka Boga? Ten, kto potrzebuje Jego pomocy.

Ludzie, którzy uważają się za samowystarczalnych nie będą wzywać pomocy Boga szczerze. 
Są oni podobni do człowieka, który zbudował swój dom na piasku:
„Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. Mt 7, 26-27

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Znajdź czas dla drugiego

03 sie

Oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. 
Mt 14, 13-14

Pan Jezus zamierzał pobyć w odosobnieniu, chciał uciec od tłumów, odpocząć chwilę, mieć czas na modlitwę. Ale tłumy Go znalazły. On się nie zezłościł. Nie odesłał ludzi, żeby przyszli później. Ale ulitował się nad nimi i dokonał wielu uzdrowień.

Ile razy my zamierzamy przeznaczyć chwilę czasu dla siebie czy na chwilę skupienia, a ktoś nam „przeszkadza”, stale się o coś pyta, prosi. Przyjmijmy to ze spokojem. Tę chwilę poświęćmy drugiemu człowiekowi. A później na pewno znajdzie się czas dla nas lub kiedy my będziemy potrzebowali pomocy nikt się od nas nie odwróci ze złością, że nie ma czasu.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Bóg jest naszą ucieczką

02 lip

(…) ogarnął mnie strach i udręka. Ale wezwałem imienia Pana: «O Panie, ratuj me życie!»
Ps 116, 3-4

Kiedy jesteśmy w rozpaczy, kiedy problemy nas przytłaczają nie jesteśmy sami.
Choćby opuścili nas bliscy zawsze jest Ktoś, komu możemy zaufać.

To Bóg.
On jest naszą ucieczką. 

On jest naszą siłą. Nawet kiedy wszystko inne zawiedzie On będzie przy nas.
Czy człowiek niewierzący ma takie wsparcie?
Nie.
Ale my mamy. Dziękujmy Bogu za to, że mamy łaskę wiary i możemy cieszyć się Jego pomocą w naszym życiu.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Wielki Czwartek – Służę pomocą

02 kwi

Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.
J 13, 13-15

Umywanie nóg oznacza po prostu służbę dla innych. Tym powinien się zajmować chrześcijanin – uczeń Jezusa.
Nie mamy patrzeć na niewierzących z góry. Ale mamy chętnie każdemu służyć pomocą.

Pomagać nie tylko w wymiarze duchowym – pocieszać krzepiącym słowem. Ale podjąć działania, które nie przydadzą nam chwały. A wręcz mogą nas „upokorzyć”.

Jezus umył uczniom nogi. Nam może się to wydawać nieco dziwne i trochę odstręczające. Jednak rozumiemy, że przez to pokazał, że trzeba innym służyć.
Ale czy wiemy co to znaczyło w kulturze izraelskiej? Była to praca przeznaczona dla niewolników. Upokarzająca dla Żyda.

Jezus nie bał się uniżyć względem uczniów, by pokazać jak mają się odnosić do siebie i do innych.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia