RSS
 

Notki z tagiem ‘miłość’

Odeszliśmy od miłości?

14 lis

Ale mam przeciw tobie to że odstąpiłeś od swej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc skąd spadłeś, nawróć się i pierwsze czyny podejmij.
Ap 2, 4-5

Listy do siedmiu Kościołów z Apokalipsy są krótkie, ale niosą wiele treści.

W każdym liście ktoś znajdzie coś dla siebie – każdy wypomina grzechy.

List do Kościoła w Efezie jest skierowany do tych, którzy byli bardzo gorliwi, podejmowali wiele dzieł dla kościoła. I nagle stali się leniwi.
Osiedli na laurach. Nic się nie zmienia w ich życiu.
A miłość powinna stale  przemieniać nasze serca.

Czytając te listy warto zastanowić się którą postawę wypomina nam Jezus. Bo tylko nieliczni pozostają bez winy – tylko Kościołowi w Filadelfii Chrystus nie wypomina grzechów a obiecuje nagrodę za prawe życie.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Spowiedź czyni cuda

30 paź

Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili.(…)
Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.
Mdr 11,23.12,1-2

Bóg jest Bogiem miłosiernym. Przebacza grzesznikom ich winy.

Sakrament pojednania – specjalnie użyłam tej nazwy – sprawia, że z powrotem wracamy do jedności z Bogiem i z innymi ludźmi. Przestajemy patrzeć samolubnie – zaczynamy patrzeć na świat oczami miłość.

Przebaczenie udzielone nam w sakramencie spowiedzi sprawia, że z oczu spadają nam łuski i widzimy świat oczami Boga. Pragniemy czynić wszystko na większą chwałę Bożą. Z większym entuzjazmem podejmujemy pracę nad sobą.
I chociaż za tydzień czy dwa, czy za miesiąc ta energia opadnie, to Bóg swoją łaską pozwoli nam ponownie przyjść do konfesjonału. A wtedy wyznamy Mu swoje słabości, grzechy i będziemy mogli znów pełni entuzjazmu podjąć na nowo drogę Chrystusa.

I chociaż może wydawać się nam beznadziejne, że ciągle grzeszymy, to Bóg nas kocha i mimo, że stale upadamy ON ciągle nas podnosi. Bo kochać to znaczy powstawać…

 

Ciągle zaczynam od nowa,
Choć czasem w drodze upadam,
Wciąż jednak słyszę te słowa:
„Kochać to znaczy powstawać”.
Chciałem Ci w chwilach uniesień
Życie poświęcić bez reszty,
Spójrz, moje ręce są puste,
Stoję ubogi, ja, grzesznik.
Przyjm jednak małość mą, Panie,
Weź serce me, jakie jest.

Jestem jak dziecko bezradny,
Póki mnie ktoś nie podniesie.
Znów wraca uśmiech na twarzy,
Gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy.
Wiem, że wystarczy Ci Panie,
Dobra, choć słaba ma wola.
Z Tobą mój duch nie ustanie,
Z Tobą wszystkiemu podołam.
Szukam codziennie Twej twarzy,
Wracam w tę noc pod Twój dach.

Teraz już wiem, jak Cię kochać,
Przyjm moje „teraz”, o Panie,
Dziś rozpoczynam od nowa,
Bo kochać to znaczy powstawać.
Kochać to znaczy powstawać.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Jedność i miłość

12 maj

Aby wszyscy stanowili jedno
J 17, 21

Tyle jest podziałów na świecie i było w Kościele (schizmy).
A Jezus pragnie jedności i miłości między nami.
Dlatego sami nie twórzmy podziałów między nami. Nie bądźmy ich przyczyną. Szukajmy tego co wspólne.

Zawsze patrzmy pozytywnie na drugiego człowieka. Dajmy kredyt zaufania gdy kogoś poznajemy. Nie uprzedzajmy się.

Pamiętajmy o słowach Jezusa o jedności.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Dwa rodzaje miłości

10 kwi

Szymonie, synu Jana czy miłujesz Mnie? (…) Czy kochasz Mnie?
J 21, 16-17

Jezus pyta się Piotra czy Go kocha. Można nawet powiedzieć że wystawia go na próbę bo pyta się: „czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”.
Siedzą wszyscy razem. Inni uczniowie to słyszą, mogą więc czuć się gorsi.
Ale choć Jezus daje Piotrowi władzę rządzenia Kościołem: „paś baranki moje”, to Piotr zostaje w ten scenie pokazany jako gorszy.

W polskim tłumaczeniu w trzech pytaniach Jezusa padają słowa: „czy miłujesz”, „czy miłujesz”, „czy kochasz”. W oryginale pierwsze określenie – agape – oznacza głęboką miłość, najwyższą firmę miłości, która istnieje niezależnie od sytuacji.

Piotr na każde pytanie nie odpowiada tym samym tylko mówi „kocham” – „phileo”. To miłość przyjaźni, ale niedoskonała, posiadająca pewne granice.

W końcu Jezus obniża poziom dla Piotra i pyta się „czy kochasz Mnie”. Piotr odpowiada „Ty wiesz że Cię kocham”.

Gdyby Jezus spytał Ciebie o miłość co byś odpowiedział/a? Twoją odpowiedzią byłaby agape czy philia?

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Miłość wzajemna

08 sty

Umiłowani miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy kto miłuje narodził się z Boga i zna Boga
1J4, 7

Przykazanie miłości – „[będziesz miłował] bliźniego swego jak siebie samego”. I wezwanie z Listu św. Jana zachęcają nas do podjęcia działania.
Bo dobrym nie jest ten kto tylko powstrzymuje się od zła, ale ten kto podejmuje dobre czyny.

Kto miłuje narodził się z Boga i zna Boga - … kto kocha, kto ma w sobie miłość ten zna Boga, bo Bóg jest Miłością.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Niełatwa miłość bliźniego

29 gru

Kto twierdzi że żyje w światłości a nienawidzi brata swego dotąd jest jeszcze w ciemności
1J2, 9

Prawdziwa wiara, z której wypływa miłość obejmuje każdego człowieka, a nie tylko wybranego, z którym jest nam po drodze. Musimy stanąć w świetle – w prawdzie i przyznać przed sobą samym i przed Jezusem, że w tej kwestii musimy się jeszcze ćwiczyć.

Miłość drugiego człowieka nie jest zawsze łatwa, szczególnie kiedy ktoś nas denerwuje swoim zachowaniem. Ale miłość nie opiera się tylko na emocjach. To decyzja naszego rozumu i serca by mimo pewnych trudności, wad przyjąć drugą osobę jako naszego bliźniego.

 
Komentarze (2)

Napisane w kategorii Czytanie

 

Pociecha płynąca z wiary

09 gru

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo Ja jestem cichy i pokorny sercem a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych
Mt 11, 29

Wiara wymaga podjęcia pewnych zobowiązań, przestrzegania przykazań.

Trzeba się troszczyć o rozwój wiary. Najlepiej od Tego, kto jest naszym Nauczycielem – od Jezusa.

On nas uczy panować nad swoimi emocjami. Że nie należy się im poddawać tylko z pokorą pochodzić do życia.

Wiara, nadzieja i miłość. To filary chrześcijaństwa. Życie według nich, według nauczania Jezusa daje ukojenie i pocieszenie w życiu.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Miłość wzajemna

29 lis

(…) Pan niech spotęguje waszą  wzajemną miłość dla wszystkich jaką i my mamy dla was
1Tes 3,12

Miłość to coś o co powinniśmy dbać na co dzień. Pielęgnować ją. Nie tylko względem bliskich, ale do wszystkich.
Nie jest to proste, ale z Bożą pomocą możliwe.

Dziś pierwsza niedziela adwentu. To dobry czas na postanowienia. Ale adwent jest czasem radosnym. Starajmy się więc by te postanowienia nie były wyrzeczeniami, ale by pomnażały w nas dobro.
Może postanowimy, żebyśmy potrafili w każdym człowieku ujrzeć Boga i nie czuć względem niego strachu, niepewności, nienawiści, tylko będziemy starali się każdego objąć naszą miłością.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Każdy jest mądry, każdy kocha

12 lis

Jest bowiem w Mądrości duch rozumny, święty, 
jedyny, wieloraki, subtelny, 
rączy, przenikliwy, nieskalany, 
jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry, 
niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, 
trwały, niezawodny, beztroski, 
wszechmogący i wszystkowidzący, 
przenikający wszelkie duchy 
rozumne, czyste i najsubtelniejsze. 
Mdr 7, 22-23

Tyle określeń Mądrości. Czy czytając ten tekst nie nasuwa się nam podobieństwo z innym tekstem?

 Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą (1 Kor 13, 4-6).

Miłość tak, jak i Mądrość są darami od Boga. Każdy  z nas je otrzymał. I od każdego z nas zależy czy będzie z nich korzystał, czy będzie je w sobie rozwijał.
Pewnie każdy z nas w głębi duszy chciałby być opisany takimi przymiotami, jakie przynależą do Miłości i Mądrości.
Każdego dnia możemy tak postępować by je wybierać i by stały się rzeczywistością.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Miłość jest doskonalsza od prawa

04 lis

Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto  miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa
Rz 13, 10

Kiedy słyszymy, że mamy przestrzegać prawa buntujemy się. Szukamy luk, obejść które możemy wykorzystać by nie musieć nic robić.
Żydzi tak czynili składając ofiarę korban – dawali ofiarę na świątynię i byli przez to zwolnieni z obowiązku utrzymania starzejących się rodziców.
Według prawa dopełnili obowiązku.

Ale z ludzkiego punktu widzenia, z punktu widzenia miłości, jest to niewystarczające.

Dlatego pierwszą zasadą naszego postępowania powinna być miłość.
Ona nikogo nie krzywdzi, a wręcz sprawia że troszczymy się o innych.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie