RSS
 

Notki z tagiem ‘ewangelia’

Głosić Prawdę na dachach świata

15 lip

Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Mt 10, 26-27

Kościół to nie masoneria, w której wszystko jest tajemne i tylko jej członkowie mogą znać tajniki i prawdy przez nią głoszone.

Kościół jest jak otwarta księga. Dosłownie i w przenośni. Dosłownie, bo opiera się na księdze – Piśmie Świętym, które każdy może przeczytać i poznać jego naukę. W przenośni – nie głosi nic po kryjomu, ale całemu światu głosi swoją Ewangelię.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Śmierć nami nie rządzi

10 lip

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, 
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

por. 2 Tm 1, 10 – Aklamacja Alleluja

Czy my to rozumiemy, czy ta prawda w ogóle do nas dociera?

Jezus zwyciężył śmierć! Umarł i zmartwychwstał.

Śmierć nad nami nie panuje! Czego więc się boimy?

Życie też nie powinno napawać nas lękiem, bo przez Ewangelię Jezus pokazał jak mamy żyć. W niej zawarte są wskazówki, czym mamy się kierować w naszym życiu by dobrze żyć i osiągnąć zbawienie.

Mamy cieszyć się życiem, dobrze żyć, ale być przygotowanym na to, że nie znamy dnia, ani godziny naszej śmierci.
Może to będzie jutro, albo za pięćdziesiąt lat.
Nie wiemy tego, ale jeśli będziemy żyć według zasad Ewangelii to nie mamy się czego bać.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Jezus troszczy się o uczniów

30 maj

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie
J 17, 9-11

Tak się boimy co świat o nas pomyśli, gdy wyznamy swoją wiarę w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.

A jak pokazuje dzisiejsza Ewangelia nie mamy co przejmować się światem. Jezus nie modli się za świat, bo świat odrzucił Boga i Jego.

Jezus modli się za uczniami, którzy pozostają na świecie.

Otacza ich troską, by świat ich nie pokonał, ale by wytrwali w wierze.

A my często modlimy się, żebyśmy nie musieli wyznawać swojej wiary. By świat nas nie odrzucił.
Ale co z nas za chrześcijanie skoro wolimy uznanie świata, od naśladowania Chrystusa?

Czas przestać lękać się świata.

Jesteśmy posłani by iść i głosić Ewangelię.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Nowe spojrzenie na uczonych w Piśmie

28 lip

Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare
Mt 13, 52

Uczeni w Piśmie byli wykształceni w kierunku czytania i rozumienia Słowa.
W Ewangelii większość z nich jest przedstawiana, na równi z faryzeuszami, jako ci, którzy nie uwierzyli w Jezusa.

A dziś słyszymy o uczonych, którzy stali uczniami Jezusa.
Patrząc na inne fragmenty Ewangelii mówiące o tych ludziach możemy się dziwić.

Ale gdy przyjrzymy się bliżej ich wykształceniu to logiczne wydaje się, że poszli oni za Jezusem.
Bo uczeni w studiowali Księgi Święte i szukali znaków, które mają zwiastować nadejście Mesjasza.
Jak więc ci, którzy mieli szukać Mesjasza, mogli Go nie  rozpoznać?
My wiemy, że to możliwe. Większość z nich zamknęła oczy na prawdę.

Ale dziś poznajemy tych którzy uwierzyli. I oni uczą nas, że nauka Jezusa nie jest odrzuceniem Starego Prawa, tylko jego dopełnieniem – „wydobywa że skarbca rzeczy nowe i stare”.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Głosić Ewangelię każdemu

25 sty

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu
Mk 16, 15

Jezus posłał uczniów do wszystkich ludzi, nie tylko do wybranych, czy tych, którzy chcą słuchać. Mamy głosić Ewangelię całemu stworzeniu. 

My nie mamy nikogo oceniać, dzielić na ludzi godnych Ewangelii i niegodnych jej słuchania.

Od człowieka, któremu ją głosimy zależy jak ją przyjmie czy wysłucha czy odrzuci. Tylko Bóg go oceni za to.

Ludzie bardzo łatwo oceniają się nawzajem. Na pierwszy rzut oka oceniają kto jest grzesznikiem, a kto świętym.
I dlatego chcielibyśmy, żeby słowo głosić tylko do świętych.
Ostro oceniamy ludzi źle czyniących. Chętnie widzielibyśmy ich potępionymi przez Boga.

Ale Bóg nie patrzy tak jak człowiek. Zawsze daje szansę na nawrócenie.
Bo jak pisał św. Jan Chryzostom: „nastraszyć grzesznika byłoby pozbawieniem go wszelkiej ufności, pogrążeniem w rozpaczy”. (Siódma homilia o nawróceniu)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Nie bój się głosić

26 gru

Nie martwcie się o to jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was
Mt 10, 19-20

Kiedy mamy coś powiedzieć o naszej wierze czujemy strach. Boimy się, że nie będziemy wiedzieli co mówić lub że powiemy coś źle.

Dziś Chrystus daje nam obietnicę, że Duch Święty przez nas przemówi. My nie mamy się o nic bać tylko być gotowym do dawania świadectwa.

Przykład św. Szczepana, którego dzisiaj wspominamy, daje nam pewność, że Bóg spełni tą obietnicę. Przemawiał on z natchnienia Ducha świętego. I z łatwością dawał odpór argumentom przeciwników.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Bądź dumny z Ewangelii

13 paź

Ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego
Rz 1,1

Nie wstydzę się Ewangelii.  Czy każdy z nas może tak powiedzieć z czystym sercem?

Żyjmy Ewangelię i głośmy ją na różne sposoby.

————————————

Do refleksji fragment z dzisiejszego brewiarza, z godziny czytań:

wpid-img_20151013_175947.jpg

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Słuchaj Boga, a nie opinii ludzi

25 sie

Jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca
1 Tes 2, 4

Kiedy dojrzejemy do tego, żeby głosić Ewangelię musimy liczyć się z tym, że nie będzie posługa łatwa i niekoniecznie zawsze przyjemna.
Bo zawsze spotkamy na naszej drodze ludzi, którym przeszkadza Słowo Boże.
Można by machnąć na to ręką, gdyby tylko ignorowali nasze słowa. Ale często przyjmują postawę atakującą.
Dążą do tego by znieważyć Kościół i nas.

Ale św. Paweł dziś pragnie nam uzmysłowić prawdę, że to Bóg nas posłał do głoszenia Ewangelii. I to Jemu powinniśmy się starać przypodobać, a nie ludziom spotkanym na naszej drodze.
Oczywiście zawsze warto z miłością odnosić się do ludzi, którzy mają odmienne zdanie, nie robić sobie wrogów.
Ale jeśli nas zaatakują mamy się bronić. „Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych” Mt 10, 14.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Za darmo

09 lip

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie
Mt 10, 8

Każdy z nas za darmo otrzymał łaskę chrztu. Nie musiał niczym na nią zasłużyć.
Bóg sam nią nas obdarował.

Kiedy więc my idziemy głosić Chrystusa nie możemy stawiać warunków do przyjęcia wiary.
Nie możemy oczekiwać nie wiadomo jak wielkiej wiedzy, wystarczy by człowiek przyjął sercem, że Jezus Chrystus jest Panem, że jest Bogiem.

Darmo głośmy innym Chrystusa nie oczekując niczego w zamian.
Ani pieniędzy, ani chwały.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Słuchanie i głoszenie pełne

30 kwi

Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał . Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.
J 13, 16-17

To przestroga dla wszystkich chrześcijan. Nie tylko tych, którzy z racji „zawodu”, funkcji głoszą Ewangelię – księży, katechetów, ludzi świeckich dzielących się swoim świadectwem.
Ale wszystkich. Nawet tych, którzy w niewielkim stopniu lub wcale nie angażują się w posługę słowa.

Nigdy nie możemy się stawiać ponad Chrystusem. Nasze słowa nie mogą być ważniejsze od Jego nauki.
Nie możemy się przechwalać, wywyższać.
Ale także przekręcać Jego nauczania.

Trzeba być pokornym w głoszeniu i słuchaniu.
Kiedy jesteśmy słuchaczami, najczęściej homilii lub kazania nie możemy czekać tylko na jakieś potknięcia głoszącego. Wybierać słowa Jezusa, które nam odpowiadają, a odrzucać te, które nam nie pasują.

Mamy być prawdziwymi uczniami Chrystusa!

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia