RSS
 

Notki z tagiem ‘dusza’

Zmarli wokół nas

04 wrz
Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, 
abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei
1 Tes 4, 13
Nie możemy poddawać się zwątpieniu ani smutkowi po śmierci naszych bliskich.
Oni trafiają do lepszej rzeczywistości. Jeśli są w niebie to są blisko Boga. Jeśli trafili do czyśćca to nasz smutek nic im nie pomoże, tylko nasza modlitwa.
Dusze mogą nas czasem prosić o naszą modlitwę. Ale musimy uważać, czy ”wizje”, które mamy nie pochodzą czasem od szatana, który chce nas odwrócić nas od prawej drogi.
 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Światło duszy

17 cze

Jeśli więc światło, które jest w tobie jest ciemnością jakże wielka to ciemność
Mt 6, 23

Wielu tego doświadcza tego, że gdy zgrzeszy czuje się wewnętrznie osłabiony, podatny na zranienia i kolejne grzechy.

Gdy gaśnie światło wiary w duszy pojawia się ciemność, która rzutuje na całe życie.

Światło wiary rozpala się w nas na nowo za każdym razem gdy idziemy do spowiedzi i przyjmujemy Komunię świętą. Wtedy Jezus jest Światłem naszej duszy.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Życie nieśmiertelne

10 lis

Bo do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem własnej wieczności.
Mdr 2, 23

To chyba jeden z piękniejszych tekstów Pisma Świętego.
A tak rzadko jest czytany i mało kto się nad nim pochyla.

Tekst ten pokazuje bliskość Boga względem człowieka. Łączy nas nie tylko relacja Stwórcy do stworzenia i stworzenia do Stwórcy, ale fakt nieśmiertelności. Bóg jest nieśmiertelny i od początku świata pragnął ją nam ofiarować. Otrzymaliśmy ją – mamy nieśmiertelną duszę.

Tekst pokazuje jaką bliskość Bóg pragnął mieć z nami od początku.
Stworzył nas podobnymi do siebie. Pragnął i pragnie nadal dla nas życia nieśmiertelnego w bliskości z nim.
Życie w raju miało być przedsmakiem tego co nas spotka w niebie. Ale przez grzech sami z tego zrezygnowaliśmy.

Każdy z nas jest przeznaczony do nieśmiertelności.
Czy potrafimy to docenić?

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Dostrzegać to czego nie widać okiem…

05 lis

Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga(…).  Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.
Rz 14, 10.12

Nikt z nas nie zna serca drugiego człowieka. Widzimy tylko ułamek tego, jaki ktoś jest naprawdę.
A tak łatwo oceniamy.
Wystarczy jedno zachowanie i ktoś u nas punktuje lub jeden błąd i traci nasze zaufanie.

To w sytuacjach życia codziennego. Jeszcze łatwiej przychodzi nam ocena drugiego człowieka, gdy chodzi o jego życie duchowe.
My widzimy tylko zewnętrzne postępowanie. Wiara natomiast związana jest ze sferą serca, a serce widzi tylko Bóg.

Następnym razem, gdy kogoś ocenisz pomyśl o tym, jak może widzieć go Bóg.
Nigdy nie kierujmy się emocjami, starajmy się zawsze widzieć dobro w drugim człowieku,

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Wielbi dusza moja Pana

22 gru

EWANGELIA
Łk 1, 46-56

W owym czasie Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwa na wieki.»

Magnificat to chyba najpiękniejszy hymn jaki możemy znaleźć na karatach Pisma Świętego.
Maryja wysławia w nim Boga za wszystkie rzeczy, które dla niej uczynił.
Ale pewne wersety z hymnu możemy odnieść do siebie i modlić się nimi.

„Wielbi dusza moja Pana” – ten tekst ukazuje, że Boga mamy nie tylko prosić o zaspokojenie potrzeb, ale należy Mu się cześć, chwała. Uwielbienie Boga to nie tylko oddanie Bogu czci, ale także poczucie bycia z Bogiem. Wielbimy Go kiedy czujemy szczególną więź.

„Raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim”. Radość możemy odczuwać nie tylko kiedy dzieje się nam dobrze w życiu osobistym. Ale po prostu cieszyć się z tego, że Bóg obdarzył nas darem wiary i zbawienia. I cieszyć się z obecności Boga w naszym życiu.

„Gdyż wielki rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego”. Każdy z nas otrzymał pewne dary, uzdolnienia na chrzcie i w czasie bierzmowania. Pan Bóg działał i działa także na inne sposoby w naszym życiu. Patrząc wstecz często możemy zobaczyć momenty, w których szczególnie nam pomagał. Bóg może wszystko. Trzeba Mu dziękować za to czego już dokonał.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia