RSS
 

Notki z tagiem ‘duchowość’

Cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem

21 lis

EWANGELIA
Łk 19, 45-48

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców». I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Kiedy my ostatnio słuchaliśmy słów Jezusa z zapartym tchem? Tak, że trafiały prosto do naszego serca, czuliśmy, że musimy zmienić swoje życie?
Często w czasie liturgii słowa na Mszy świętej nie potrafimy się skupić, czytane słowa nie docierają do nas. Może być to spowodowane problemami codziennym, niewyraźną mową lektorów. Ale wystarczy, żeby wcześniej w domu samemu przeczytać teksty, a ponowne ich usłyszenie w Kościele pozwoli nam zrozumieć co Jezus do nas mówi.
„Cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem” – chciałabym móc powiedzieć, że słuchałam Jezusa z zapartym tchem i nic mnie w tym nie rozpraszało. Najczęściej jest wprost przeciwnie – musimy się skupić, żeby Go słuchać, bo rzeczy, które dzieją się wokół nas rozpraszają.
Panie Boże pomóż nam skupić się na tym co najważniejsze!

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową

20 lis

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 149

Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. Ap 5, 10) 

Tyś nas uczynił kapłanami Boga. 

Śpiewajcie Panu pieśń nową; * 
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. 
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, * 
a synowie Syjonu radują swym królem. 

Niech imię Jego czczą tańcem, * 
niech grają Mu na bębnie i cytrze
Bo Pan lud swój miłuje, * 
pokornych wieńczy zwycięstwem. 

Dzisiejszy psalm ukazuje, że Boga można chwalić na różne sposoby. Nie tylko przez modlitwę. Ale przede wszystkim przez śpiew, bo jak powiedział św. Augustyn „kto śpiewa ten dwa razy się modli”. Psalm ukazuje, że chwałę Bogu oddawać należy przede wszystkim w wspólnocie – na Mszy świętej, w grupach duszpasterskich.
Taka postawa ukazuje, że wiara to nie jest strach przed wiecznym potępieniem, ale radość, że Bóg nas wybrał, jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy być radośni z tego powodu.
Ta radość ma tak nas przepełniać, żebyśmy aż tańczyli :)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Słudzy nieużyteczni jesteśmy

11 lis

EWANGELIA
Łk 17, 1-6

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać».

Jakże często dochodzi do głosu pycha w nas przez to, że jesteśmy chrześcijanami i przynależymy do Kościoła. Wydaje nam się, że tylko z tego powodu należą się nam zaszczyty i hołdy.
Jezus ukazuje nam inną drogę postępowania. Mówi, że mamy żyć zgodnie z naszym powołaniem, wykonywać obowiązki i nie oczekiwać nagrody za to. Traktować się jak sługi, które są poddane swojemu Panu i wykonują to co On im każe. Nie mamy natomiast stawiać się na miejscu pana domu, człowieka, który ma władzę i zbiera zaszczyty, podziękowania za to co zrobił.
Panie Jezu pomóż nam być pokornymi!

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy…

10 lis

EWANGELIA
Łk 17, 1-6

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych.
Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu».
Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary».
Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna».

Często prosimy Boga o pomnożenie w nas wiary. Bo czujemy, że w pewnym stopniu nie zależy ona od nas.
To prawda, bo to Bóg wychodzi z inicjatywą do człowieka, a on ma odpowiedzieć przez wolną wolę.
Jakość wiary w dużym stopniu zależy od nas – od tego ile wkładamy w nią siebie – naszej pracy nad sobą. By wiara była mocna potrzebuje „nawozu” duchowego, który daje jej modlitwa, rozmowa z Bogiem, uczestnictwo w sakramentach.
Wiara jak maleńkie ziarnko gorczycy może góry przenosić… Więc jaka mikroskopijna musi być nasza wiara jeśli nie mamy często odwagi nawet się do niej przyznać, czy walczyć w jej obronie…
Panie Jezu, przymnażaj nam wiary!

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia