RSS
 

Notki z tagiem ‘człowiek’

Odpychający bliźni

09 paź

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»
Łk 10, 29

Nie jesteśmy lepsi od tego uczonego w Prawie. Też często dzielimy ludzi na kategorie – komu pomogę, a komu nie. Kto jest wart mojej uwagi, a kto na nią nie zasługuje.
Czasem dzielimy ludzi ze względu na pochodzenie – odrzucamy możliwość pomocy obcokrajowcom, czy ludziom z marginesu. Czasem odmawiamy pomocy przez własne uprzedzenia, czy brak sympatii.

W jaki sposób byśmy tego nie robili – jest to po prostu niegodne postawy chrześcijańskiej.

Ktoś może powiedzieć: „łatwo się mówi, ale trzeba tego doświadczyć”.

Wiem, że łatwo się mówi. Dlatego piszę tu pewne rzeczy, żebym sama mogła je uporządkować w swoim życiu.
Wcale nie jest łatwo nazwać bliźnim kogoś od kogo po prostu nas odpycha, przez jego zachowanie czy zwykły smród.Trudno mówić, o nazwaniu go bliźnim, a co dopiero udzielenie pomocy.

Jeszcze wiele musimy się nauczyć od Jezusa.

Niby tak dobrze znamy Pismo Święte i przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Ale on – człowiek odrzucany przez Izraelitów – nie wahał się pomóc jednemu z nich. I nie pomógł bynajmniej jakiemuś bogaczowi, człowiekowi ładnie pachnącemu. On zaopiekował się skatowanym człowiekiem, który cały był we krwi, posiniaczony, brudny od błota i kurzu, w które wrzucili go oprawcy.

Gdyby dzisiaj taka sytuacja miała miejsce pewnie przeszlibyśmy obok. Pomyślelibyśmy, że to pewnie jakiś żul, którego pobili koledzy, bo nie chciał się podzielić flaszką.
Ale nawet takiego Pana Żula mamy szanować jako człowieka, kochać go i pomóc [choć to bardzo trudne]…

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Wielkość Boga

20 lut

Cała mądrość od Pana pochodzi i z Nim jest na wieki. Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć? Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość któż potrafi zbadać?
Syr 1, 1-3

Kto z ludzi jest tak pyszny, że sądzi że tego dokona?
Nikt nie jest w stanie policzyć ziarenek piasku, kropli deszczu. Nikt nie zmierzy wysokości nieba.

A Bóg to wszystko wie. Nie tylko o tym co związane z ziemią, przyrodą.
Ale wie wszystko o nas i to my jesteśmy dla Niego najważniejsi – „U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli” Łk 12,7.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Jedność i miłość

12 maj

Aby wszyscy stanowili jedno
J 17, 21

Tyle jest podziałów na świecie i było w Kościele (schizmy).
A Jezus pragnie jedności i miłości między nami.
Dlatego sami nie twórzmy podziałów między nami. Nie bądźmy ich przyczyną. Szukajmy tego co wspólne.

Zawsze patrzmy pozytywnie na drugiego człowieka. Dajmy kredyt zaufania gdy kogoś poznajemy. Nie uprzedzajmy się.

Pamiętajmy o słowach Jezusa o jedności.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Nikogo nie osądzaj

20 kwi

Jeśli ktoś posłyszy moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę
J 12, 47

Jezus nikogo nie oceniał. I my nie oceniajmy.
Róbmy swoje – głośmy Jezusa. Jednak jeśli ktoś nie przyjmie naszych słów nie osądzajmy go jako niewiernego.
Nie wiemy nic o tym człowieku. Może wewnętrznie przeżywa rozterki, może chce wierzyć, ale boi się reakcji otoczenia.
My nic o tym nie wiemy. Prawdę zna Bóg i to On go będzie sądził na sądzie ostatecznym.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Królestwo tego świata

04 lut

Bo wszystko co jest na niebie i na ziemi jest Twoje, do Ciebie Panie należy królowanie i ten co głowę wznosi ponad wszystkich
1 Krn 29, 11

Bóg ma wszystko we władaniu. Do Niego wszystko należy. Nie tylko to jest w niebie, ale też na ziemi.
Ludzie często o tym zapominają. Myślą, że oni dzierżą władzę na tym świecie. Są w błędzie. Bo nawet możni tego świata należą do Boga i są od Niego zależni.

Potrzebujemy czasem pokory w naszym życiu, żebyśmy nie patrzyli na innych z góry i pamiętali że władza nie należy do nas.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Modlitwa zdobywcy i pokornego

18 sty

Kto składa mi ofiarę dziękczynną ten mi część oddaje, a postępującym bez skazy ukażę Boże zbawienie
Ps 50, 23

Ofiary krwawe składane Bogu nie są Mu miłe jeśli czynią to ludzie stale źle postępujący. Pragnie On byśmy zawsze dobrze czynili nie tylko gdy czegoś od Niego chcemy.
Bóg zwraca się tu do tych, którzy na co dzień postępują źle, nie mają względu ani na Boga ani na ludzi.
Potępia On postawę lekceważenia innych.

Docenia tego kto postępuje sprawiedliwie. Kto ma na względzie Boga, przyszłe zbawienie, ale też nie zapomina o tych, których ma wokół siebie.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm

 

Jesteś piękna/y

21 gru

Powstań przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź
Pnp 2, 10

Bóg każdego z nas nazywa swoim przyjacielem. Każdy w oczach Boga jest też piękny.
Bóg tak na nas patrzy. Czy my nie oceniamy siebie zbyt surowo? Spróbujmy dziś spojrzeć na siebie i na innych oczami Boga.
Zobaczymy wewnętrzne piękno. I z taką myślą pójdźmy przez ten dzień.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Pan daje, człowiek może przyjąć

08 gru

Niech będzie błogosławiony Bóg (…). On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym (…).
Ef 1, 3

Bóg obdarza nas łaskami. Przy chrzcie dał nam łaskę nowego życia w Chrystusie. A w ciągu życia daje nam siłę do tego byśmy mogli żyć wiarą na co dzień.
Musimy tylko potrafić skorzystać z tego co Bóg nam ofiarowuje. Do tego potrzebny jest nasz wysiłek, podjęcie pewnej duchowej pracy z naszej strony.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Działanie Boga i człowieka

17 lis

Chciał on [Zacheusz] koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić
Łk 19, 3-4

Dużo ludzi pragnęło zobaczyć Jezusa. Większość za Nim poszła by móc słuchać Jego nauki i być bliżej Niego.

Część wyciągała do Niego ręce prosząc o cud, o zlitowanie i o uwagę. Jezus ich słuchał i pomagał.

Zacheusz pokazuje nam inną postawę. On wybrał drogę podjęcia aktywnego działania.
Chciał zobaczyć Jezusa i zrobił wszystko ci w jego mocy by móc to osiągnąć.

Daje nam przykład że mamy wyjść na przeciw Jezusowi. Sami mamy robić to co jesteśmy w stanie.
Prosty przykład dla uczniów/studentów: prosisz Boga o zdanie egzaminu – Bóg za Ciebie nie wybierze odpowiedzi, ale da łaskę łatwiejszego uczenia się i światło Ducha Świętego w czasie zdawania. Sam musisz zabrać się do nauki.

Pomyśl w jakiej sferze życia powinieneś brać przykład z Zacheusza?

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Dostrzegać to czego nie widać okiem…

05 lis

Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga(…).  Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.
Rz 14, 10.12

Nikt z nas nie zna serca drugiego człowieka. Widzimy tylko ułamek tego, jaki ktoś jest naprawdę.
A tak łatwo oceniamy.
Wystarczy jedno zachowanie i ktoś u nas punktuje lub jeden błąd i traci nasze zaufanie.

To w sytuacjach życia codziennego. Jeszcze łatwiej przychodzi nam ocena drugiego człowieka, gdy chodzi o jego życie duchowe.
My widzimy tylko zewnętrzne postępowanie. Wiara natomiast związana jest ze sferą serca, a serce widzi tylko Bóg.

Następnym razem, gdy kogoś ocenisz pomyśl o tym, jak może widzieć go Bóg.
Nigdy nie kierujmy się emocjami, starajmy się zawsze widzieć dobro w drugim człowieku,

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie