RSS
 

Na każdą chwilę

Na pokonanie beznadziei

  • Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. J 8,12

Na braki: cierpliwości/ pracy/owoców w życiu duchowym

  • Które wydaje owoc w swoim czasie. Ps 1,3

Na pokrzepienie w trudny czas

  • Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki. Ps 2,12
  • A jednak, Panie, Ty jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty głowę mi podnosisz. Ps 3,4
  • Ufają Tobie znający Twe imię, bo nie opuszczasz, Panie, tych co Cię szukają. Ps 9, 11

Na czas lęku

  • Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby, ulecz mnie, Panie, bo drżą kości moje i duszę moją ogarnia wielka trwoga; lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze…? Ps 6,3-4

Na czas radości

  • Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. Ps 9,2-3
  • A ja zaufałem Twemu miłosierdziu; niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. Ps 13,6

Dodaj komentarz