RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘Czytanie’

Kto pyta nie błądzi

13 lis

Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca! Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. 
Mdr 1, 1-2

Jeśli ktoś czeka na odpowiedź Boga musi być cierpliwy i wierzyć.

Bóg nie odpowiada na pytania stawiane z wyrzutem: „dlaczego ja?!”, „dlaczego zabrałeś mojego męża?!”.

Jeśli ktoś szczerze chce poznać odpowiedź Boga musi wierzyć, że otrzyma odpowiedź. Ale może nie od razu. Może będzie czekać dzień, tydzień, miesiąc czy dłużej. Nie dlatego, że Bóg nie wie, ale chce by człowiek był gotowy na odpowiedź, bo może ona mu się tak po ludzku nie spodobać w tej chwili, w której zadaje pytanie.

Czasem odpowiada od razu, ale nie potrafimy rozpoznać głosu Boga w naszym życiu, negujemy go i zagłuszamy, bo nie dopuszczamy takich rozwiązań.

„Objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego” – Bóg daje odpowiedzi wszystkim, którzy ich szukają. „Kto pyta nie błądzi” - ale czy ten kto pyta jest gotowy na usłyszenie odpowiedzi?

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Jesteś jaki jesteś

12 lis

Kto dla niej [Mądrości] wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać – to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie, sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom. 
Mdr 6, 14-16

Czasem w naszym życiu nachodzą nas myśli czy wątpliwości co do nas. Tego jacy jesteśmy. Dlaczego Bóg nas takimi stworzył, dlaczego obdarzył nas takimi a nie innymi przymiotami? Co one mają oznaczać w naszym życiu i dokąd prowadzić?

Zdarza się, że negujemy potrzebę posiadania określonych cech, czyli po prostu chcemy być inni niż jesteśmy.

Zadajemy wtedy Bogu pytania: dlaczego nas takimi stworzył, co nasze zdolności, talenty, umiejętności nam dają teraz i czy przydadzą się nam w przyszłości. Po prostu czasem przeżywamy kryzys własnej osobowości i myślenia o sobie.

Bo za bardzo porównujemy się z innymi.

A przecież jesteśmy wyjątkowi. Niepowtarzalni. Jesteśmy idealni tacy, jacy jesteśmy.

Gdy sądzimy, że czegoś nam brakuje, a jakieś cechy mamy niepotrzebnie wtedy Bóg przychodzi do nas i pokazuje nam prawdę.
Jak Mądrość z dzisiejszego czytania. Która przychodzi do tych, którzy szukają odpowiedzi. Którzy troskają się i chcą poznać prawdę.

Jeśli teraz przeżywasz taki kryzys to nie pogrążaj się w czarnych myślach, tylko zaufaj Bogu, powierz Mu swoje życie. Pozwól się prowadzić. A On powoli, z każdym dniem odkryje przed Tobą wagę tego jaki jesteś.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Obrona wiary i przekonań

10 lis

A może niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem jako ten, który wam pewne sprawy stara się przypomnieć – na mocy danej mi przez Boga łaski
Rz 15, 15

Nie czuję się godna porównywać ze świętym Pawłem w jego misji głoszenia Ewangelii. Ale jakoś te słowa bardzo mnie poruszyły.

Być może w niektórych moich wpisach dość mocno wyrażałam swoje poglądy. Szczególnie o tzw. „wierzących niepraktykujących”, czy ludziach, którzy się obrazili na Kościół. Czy nawet o aborcji.

Ale są to sprawy, które budzą emocje u wszystkich, którzy się przejmują Kościołem.
Jednak nie robimy tego po to, by podsycać wzajemną niechęć czy uprzedzenia.

Prawda domaga się tego, by była stale i wszędzie głoszona. A tą Prawdą jest Jezus i Dobra Nowina głoszona przez Niego. Jego nauka o miłości, miłosierdziu, dobroci i troszczeniu się o najmniejszych.

Jeśli kogoś uraziłam, to przepraszam. Może mogłam użyć innych słów. Ale Prawda pozostanie taka sama. I swoich poglądów i wiary nie zmienię.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Powołanie w życiu

07 lis

Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – aby go stosować zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania – dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. 
Rz 12, 6-8

Wszyscy mają wspólne powołanie – powołanie do świętości.

Ale są różne sposoby realizacji tego powołania. My raczej myślimy o powołaniu kapłańskim, zakonnym czy do życia w małżeństwie.
Święty Paweł pokazuje nam natomiast, że tych „powołań” jest dużo więcej. To powierzenie konkretnych zadań w służbie Kościoła.

Stąd też jest dar proroctwa – ale nie tyle przepowiadania przyszłości, tylko dbania o życie zgodne z wiarą.
Dar bycia diakonem – dla służby Kościołowi.
Powołanie do bycia nauczycielem – bycia przykładem i nauczania innych.
Dar upominania – są osoby powołane do tego, by innym zwracać uwagę na złe zachowanie.
Zadanie rozdawania – czyli służba człowiekowi w potrzebie, zadanie rozdzielania dóbr.
Zadanie bycia miłosiernym – ochocze czynienie uczynków miłosierdzia.

Czasem nie wiemy co mamy robić w życiu, jaką drogę powołania wybrać, co jest dla nas odpowiednie.
A nawet nie zauważamy, że całe nasze życie jest przeniknięte wypełnianiem powołania świętości.
Wypełnienie powołania to nie jest podjęcie jednej decyzji, ale codzienne wykonywanie drobnych zadań.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Wszyscy święci

01 lis

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim jaki jest 
1 J 3, 2

Nie wiemy jak to będzie z nami po śmierci. Czy uda się nam dostać do nieba, czy będziemy pokutować w czyśćcu, czy zostaniemy potępieni.

My jeszcze nie wiemy, gdzie trafimy. Ale są już tacy, którzy są już w niebie, są blisko Boga.

To dziś obchodzimy ich uroczystość – Wszystkich Świętych – wszystkich, którzy dostali się już do nieba. Tych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze przez Kościół i oficjalnie ogłoszeni świętymi. Ale to także wspomnienie tych, których imion nie znamy, a są już blisko Boga i mogą Go oglądać twarzą w twarz.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

„Dlaczego Bóg mnie opuścił?”

31 paź

Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić 
Rz 8, 18

Już św. Paweł mówił, że nie można w ogóle porównywać tego co się dzieje teraz na ziemi z nami z tym czego będziemy doświadczać w Niebie.

To są dwie różne rzeczywistości.

Nie możemy mówić, że tyle ile teraz wycierpimy tyle doznamy chwały w przyszłym świecie.

Nie możemy też sądzić, że teraz nie doświadczymy zła. Nie należy winić Boga za zło w świecie: „dlaczego Bóg mnie opuścił”, „dlaczego Bóg na to pozwolił”.
Tu na ziemi żyjemy własnym życiem. Przez grzech pierwszych rodziców zostaliśmy wygnani z raju i pozbawieni bezpośredniej obecności Boga.
Przez naszą grzeszną naturę, przez naszą słabą wolę musimy mierzyć się z rzeczywistością tego świata. A jest ona czasem pełna zła. Ale nie przez Boga, a przez szatana, który chce naszego upadku.
Bóg nas nie opuszcza, On pragnie nas ocalić z sideł szatana. To my często nie przyjmujemy Jego pomocy.

Zamiast żalić się na Boga, spójrzmy czy gdzieś po drodze się nie pogubiliśmy i nie zeszliśmy na złą drogę.

A może nasze życie jest jak historia Hioba, który mimo swej sprawiedliwości doświadczył wiele cierpienia. Ale się nie załamał i nie odwrócił się od Boga. On może być dla nas przykładem jak mamy trwać przy Bogu mimo trudności.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

„Czynię zło, którego nie chcę…”

27 paź

Łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę 
Rz 7, 18-19

Chyba każdy z nas tak ma. Jeśli myśli, że nie – to jest obłudnikiem. Bo każdy człowiek jest słaby.

Pragnie czynić wielkie rzeczy, ale w końcu nie robi nic, albo wręcz czyni coś złego.

Używamy wielkich słów, obiecujemy wielkie rzeczy Bogu czy bliskim osobom. A zwykle kończy się to na niczym.
Trzeba wyznaczać sobie małe cele i je dokładnie realizować. A nie obarczać się ciężarami nie do uniesienia.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Wstydziłbyś się nie znać Ewangelii, a nie o niej mówić!

17 paź

Ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego
Rz 1, 16

Powinniśmy mieć chyba to napisane na czole, żeby naprawdę przestać się wstydzić Ewangelii.

Bo kiedy spotykamy nową osobę jesteśmy jej w stanie powiedzieć wszystko osobie, ale oprócz kwestii wiary.
A gdy mamy rozmawiać ze znajomym to wolelibyśmy, żeby omijał tematy związane z Ewangelią.

Nauczyliśmy się, że w naszym życiu są pewne sfery, które zostawiamy dla siebie. I niestety wiarę zaczynamy zaliczać do tych sfer. Najchętniej nic byśmy nie mówili.

Kiedy ktoś nas wywołuje do tablicy czujemy się zażenowani, że mamy opowiadać o swojej wierze.

Dlaczego tak jest?
Może wreszcie trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i pojąć, że nie chcemy mówić, bo nie ma o czym. Bo nasze życie duchowe jest tak ubogie, że można je streścić w jednym zdaniu.

Trzeba się wreszcie obudzić z letargu, wziąć za siebie. Poukładać swoje życie duchowe na nowo. Żebyśmy mieli skąd czerpać siły, gdy przyjdzie nam odpowiadać na pytania związane z wiarą.
Żebyśmy naprawdę nie wstydzili się Ewangelii i potrafili o niej rozmawiać.
A żeby rozmawiać, trzeba wiedzieć o czym – czas wziąć się za czytanie!

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Czytaj dokładnie Pismo Święte

16 paź

Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!
Rz 1, 7

Początek z każdego z Listów Nowego Testamentu czytamy raczej szybko, „po łebkach”. Uważamy, że nie ma tam nic ciekawego. Tylko pozdrowienia i wprowadzenia do głównej treści listu.

A Listy Apostolskie, szczególnie Listy św. Pawła zawsze zaczynają się pięknie.
Możemy odkryć jak Apostoł nazywał swoich uczniów, jak się do nich zwraca. Oraz jak przez nasze aktualne czytanie zwraca się do nas.

„Do wszystkich przez Boga umiłowanych” – czy ktoś z nas pamięta o tym na co dzień, że jest chciany i kochany przez Boga?
Że Bóg tak nas kocha, że specjalnie dla nas od wieków zaplanował ten czas, byśmy mogli w nim żyć i się rozwijać. Specjalnie wybrał dla nas takich rodziców, a dla nich też odpowiednich rodziców, byśmy stali się tym kim jesteśmy. Żebyśmy urodzili się w takiej, a nie innej rodzinie oraz takich, a nie innych warunkach. Tylko od nas zależy jak je wykorzystamy. Ale Bóg dał nam wszystko, żebyśmy sobie świetnie w nich radzili.

„Do powołanych świętych” – na mocy chrztu staliśmy się członkami Kościoła – społeczności świętych i zostaliśmy powołani by przynosić owoce oraz kroczyć ku Niebu.

„Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa” – wszystkim braciom i siostrom w wierze Paweł życzy, a właściwie modli się o łaski od Boga dla nich. Modli się za nas. I uczy, że my też mamy modlić się za innych  i życzyć im wszystkiego co najlepsze.

I tego wszystkiego byśmy się nie dowiedzieli, gdybyśmy pozdrowienia z listów czytali po „łebkach” :)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Moc z Boga

15 paź

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
Flp 4, 13

„Nie mogę tego zrobić”, „nie uda mi się”, „nie dam sobie rady”, „to nie dla mnie”.

Skąd my to znamy? Często tak mówimy. Bo nie mamy wiary w siebie.

Ale jest Ktoś kto wierzy, że jesteśmy gotowi. Że mamy w sobie moc, tylko musimy uwierzyć.
Bóg jest tym Kimś. I to On dodaje nam sił i energii. Daje ją nam nawet wtedy, gdy sądzimy, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić.
A wystarczy tylko przyjąć pomoc, a nie zostać samemu w rozpaczy.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie