RSS
 

Charyzmaty i służba za free

13 lip

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. (…)Wart jest bowiem robotnik swej strawy
Mt 10, 8.10

Dary, które otrzymali apostołowie nie należą do nich, mają się nimi dzielić z innymi.

Tak samo jest z charyzmatami, które ma każdy z nas.
Nikt nie otrzymuje ich dla siebie, ale na służbę Kościołowi.

Nie jest więc tak, że tylko kapłani mają służyć, ale każdy z nas jest do tego powołany na swój sposób. Kapłani są powołani w sposób szczególny, mocą sakramentu kapłaństwa.
Ale my jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii i służby Kościołowi na mocy chrztu i sakramentu bierzmowania.

 Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła.” (1 Kor 14, 12).

„Cóż więc pozostaje, bracia? Kiedy się razem zbieracie, ma każdy z was już to dar śpiewania hymnów, już to łaskę nauczania albo objawiania rzeczy skrytych, lub dar języków, albo wyjaśniania: wszystko niech służy zbudowaniu.” (1 Kor 14, 26).

„Wart jest bowiem robotnik swej strawy” – czasem burzymy się na to, że trzeba dawać na ofiarę za sakramenty, że „trzeba płacić za usługi”, a przecież sakramenty to łaski, za które nie powinno być ceny.
Niektórzy kapłani uczynili z tego swoje źródło dochodów i ustalają stawki jakie biorą za chrzest, ślub, pogrzeb. Jest to niegodne zachowanie kapłana.
Ale prawdą jest, że ofiara za sprawowane sakramenty – Mszę, chrzest, ślub oraz za modlitwę w czasie ostatniej drogi życia są jednym utrzymaniem kapłana. Nie zarabia on w inny sposób.
To ile damy zależy od nas. My oceniamy ile jest wart robotnik Pański.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Ewangelia

 

Tags: , , , , , , ,

Dodaj komentarz