RSS
 

Czy miłujesz Mnie?

02 cze

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». 
J 21, 15-17

Dlaczego Jezus pyta się Piotra trzy razy o to samo?

Bo nie dostaje odpowiedzi takiej jaką by chciał.

Polskie tłumaczenie nie oddaje sensu tekstu oryginalnego.

W polskim przekładzie mamy w pytaniu Jezusa słowo: „czy miłujesz mnie”.
W oryginale użyte jest słowo: „agapas me”. Agape oznacza miłość najwyższego gatunku, bezinteresowność, najwyższe oddanie drugiemu człowiekowi.

Piotr odpowiada innym słowem. W języku polskim: „kocham Cię”.
W greckim: „philo se”. Philia jest miłością uczuciową, przyjaźnią, lubieniem kogoś.
Jest więc czymś mniej niż agape.

Piotr nie kochał Jezusa tak jak On by chciał.

I tak jest chyba z każdym z nas.
Każdy ma jakieś braki w miłości Jezusa.
Ale Jezus nas przez to nie potępia.

Bo pomimo tego, że Piotr Go nie „miłuje”, Jezus go nie piętnuje tylko „zniża się” do jego poziomu miłości. W ostatnim pytaniu używa już słowa: „czy kochasz Mnie?” – „phileis me?”.
I Piotr odpowiada: „kocham” – „philo se”.

Jezus uznaje poziom jego miłości oraz wyznacza mu misję prowadzenia Kościoła.

Jezus wie jak każdy z nas Go kocha i każdemu wyznacza inną misję.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Ewangelia

 

Tags: , ,

Dodaj komentarz