RSS
 

Prawdziwe Ciało, prawdziwa Krew

05 maj

Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym
J 6, 52-54

Żydzi sprzeczali się jak Jezus może mówić, że trzeba jeść Jego ciało. Część była oburzona, bo traktowała dosłownie te słowa – jako kanibalizm. Część próbowała Go pewnie tłumaczyć, mówiąc że chodzi pewnie o metaforę, że nie można tego traktować dosłownie.

A jak reaguje Jezus. W jeszcze bardziej dobitny sposób podkreśla sens swoich słów – by mieć życie trzeba jeść Jego Ciało i pić Jego Krew.

Nie można więc Eucharystii tłumaczyć jako spożywania duchowego pokarmu, karmienie się słowem, jak to czynią protestanci.
Bo sam Jezus podkreśla dosłowność tego wyrażenia i gdy Żydzi nie są pewni co ono oznacza On im je dokładnie tłumaczy – naprawdę chodzi o spożywanie Jego prawdziwego Ciała i picie Jego prawdziwej Krwi.

„Po konsekracji chleba i wina Pan nasz Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, znajduje się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie pod postaciami owych widzialnych rzeczy” Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie.

Wierzę w to głęboko.

A czy Ty w to wierzysz?

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Ewangelia

 

Tags: , , , , ,

Dodaj komentarz