RSS
 

Archiwum - Kwiecień 13th, 2017

Piękno Eucharystii

13 kwi

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie
1 Kor 11, 23-26

Dziś Wielki Czwartek pamiątka ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa.
To dobry dzień na refleksję o tym, jak przeżywamy Mszę Świętą.

W każdej Mszy obecny jest Chrystus – w osobie kapłana, w słowie Bożym, w zgromadzeniu wiernych i pod postaciami eucharystycznymi.
A my przychodzimy w niedzielę do „kościółka”, żeby mieć zaliczone zadanie, wychodzimy i nic z tego nie pamiętamy – ani czytań, ani homilii, o modlitwach nie wspominając. Często traktujemy chodzenie do kościoła jako zadanie do zaliczenia, które można odfajkować.

Omija nas wtedy ogromnie ważna rzecz – przechodzimy obojętnie obok Chrystusa obecnego w Eucharystii.
Widzimy Go tylko w Komunii, a On jest obecny od samego początku, nie tylko w tabernakulum, ale w nas – ludziach obecnych na Mszy – we wspólnocie.
Można Go spotkać w Słowie Bożym i w osobie kapłana. Czasem jest to dla nas trudne bo rozpraszają nas zewnętrzne rzeczy – kiepski lektor, nielubiany ksiądz.
Ale pomimo tego Chrystus ciągle jest i czeka na Ciebie.

Eucharystia ma w sobie piękno, harmonię, składa się z liturgii słowa i liturgii eucharystycznej.
Nie można „ogarnąć” jej od razu, ale jeśli powoli będziemy się zagłębiać w jej szczegóły odkryjemy to co dotąd nam umykało. Otworzymy się na łaskę.

Pamiętajmy także dziś o kapłanach, módlmy się za nich by wytrwali w swoim powołaniu i przyczyniali się do pogłębienia relacji ludzi z Bogiem oraz by ich postawa zachęcała wątpiących do pójścia za Jezusem.

 

eucharystia-1024x657

 

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie