RSS
 

Archiwum - Kwiecień, 2017

Nasza nadzieja

30 kwi

Wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu 
1 P 1, 21

Człowiek może przeżyć 3 tygodnie bez jedzenia, 3 dni bez wody, 3 minuty bez tlenu, ale bez nadziei nie przeżyje sekundy.

Mówi się, że łatwo można stracić nadzieję. Człowiek chory, gdy usłyszy wyrok śmierci załamuje się. Ktoś kto zaciągnął kredyt, a nagle dowiaduje się, że stracił pracę jest w rozpaczy.

Każdy może mieć chwile słabości, zwątpienia, szczególnie w trudnych sytuacjach.
Ale w wierze człowiek nigdy nie pozostaje sam. Gdy nam brakuje już sił zawsze jest Ktoś kto nas podźwignie i da nam nową nadzieję.
To Bóg.

On zawsze jest naszą nadzieją.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Walka z szatanem

25 kwi

Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje 
1 P 5, 8-10

„Diabeł (…) krąży szukając kogo pożreć” – to prawda. Szatan stale usiłuje zwieść człowieka, sprowadzić go z dobrej drogi na złą.
Ale nie jest łatwo rozpoznać podszepty szatana. Nie jest on tak doskonale widoczny i zauważalny jak ryczący lew.
Diabeł skrada się po cichu, coś szepnie na ucho, spowoduje pytania i wątpliwości.

Stale jesteśmy poddawani kuszeniu. Jedyna dobra postawa to przeciwstawienie się temu i trwanie mocno w wierze.

Ciężko się walczy z pokusą, z podszeptami złego. Tym bardziej, że nie diabeł nie pojawia się przed nami jako rogata postać z widłami.
On znacznie bardziej przebiegły. Zwodzi nas przez słowa innych ludzi, przez ich postawę, przez obojętność, a czasem przez ich agresję wobec Boga i Kościoła.

Nie jest łatwo żyć w świecie, w którym każdy ma swoje zdanie. W którym ateiści coraz bardziej żądzą i najchętniej zlinczowali by każdego kto mówi o wierze i Bogu.
Ale nie możemy się poddawać. Musimy trwać w wierze i spełniać nasze powołanie: „idźcie i głoście”. Może się zdarzyć, że nie będziemy mieli odwagi otworzyć ust w obronie wiary, może będziemy mieli pustkę w głowie – nie będziemy mieć argumentów.
Za pierwszym czy drugim razem odpuścimy. Ale w końcu nasze sumienie nie da nam spokoju i będziemy chcieli bronić naszych zasad. Kiedy tak się stanie Bóg nas umocni, udoskonali i nawet jeśli po ludzku nam nie wyjdzie zyskamy coś cenniejszego – pokój ducha, że mamy już odwagę głosić Ewangelię mimo naszych słabości.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Czas ucieka… wieczność czeka

24 kwi

Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą
Dz 1, 7

Chcielibyśmy wiedzieć co nas spotka w przyszłości.
Ale Jezus wyraźnie mówi, że to nie nasza rzecz – nie nasza sprawa.

My mamy jak najlepiej wykorzystać czas teraz nam dany, a nie czekać na lepszą czy gorszą przyszłość.
Nie ma co gdybać, co będzie za rok, za pięć czy dziesięć lat.
Musimy troszczyć się o dziś, jakby jutra nie było.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Pierwotna jedność

23 kwi

Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.
Dz 2, 44-45

Trudno nam dziś sobie wyobrazić jak można sprzedać wszystko co się ma i oddać na rzecz wspólnoty.
Tłumaczymy sobie, że uczniowie byli biedni, dlatego niewiele tracili.
Bo przecież Jezus powołał rybaków, mówił do rolników. Mówił prostymi słowami do prostych ludzi. I im może łatwo było się pozbyć wszystkiego.

Zastanówmy się – a może wcale nie tak łatwo.
W Dziejach Apostolskich jest przecież historia małżeństwa Ananiasza i Safiry (Dz 5, 1-11). Którzy co prawda sprzedali swój majątek, ale odłożyli sobie część pieniędzy – chcieli sobie coś zostawić na zabezpieczenie, ale nie powiedzieli tego innym tylko skłamali, że wspólnocie oddali wszystko.

Nie tak łatwo ludziom rozstać się z tym co gromadzili przez wiele lat. To samo dotyczy pieniędzy jak i złych przyzwyczajeń, wad.

Od pierwotnego Kościoła możemy się uczyć zawierzenia Bogu. Oni oddawali wszystko, bo wierzyli, że pieniądze, które dają zostaną podzielone sprawiedliwie, a Bóg będzie ich wspomagał.

Pierwsi chrześcijanie żyli ze sobą razem, w harmonii. Naprawdę tworzyli Wspólnotę.
A jak my postrzegamy naszych sąsiadów z ławki?
Czy nie oceniamy czasem ich po wyglądzie, nie narzekamy na zachowanie?

Najpierw musimy zmienić siebie, a dopiero później możemy innych prosić o przemianę.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

† † †

16 kwi

Ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu

J 20, 6-7

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” Łk 24, 5-6.

Życzę wszystkim błogosławionego czasu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, spędzonych w gronie rodzinnym.
By Chrystus Wam błogosławił.

Grob_PJ

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Piękno Eucharystii

13 kwi

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie
1 Kor 11, 23-26

Dziś Wielki Czwartek pamiątka ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa.
To dobry dzień na refleksję o tym, jak przeżywamy Mszę Świętą.

W każdej Mszy obecny jest Chrystus – w osobie kapłana, w słowie Bożym, w zgromadzeniu wiernych i pod postaciami eucharystycznymi.
A my przychodzimy w niedzielę do „kościółka”, żeby mieć zaliczone zadanie, wychodzimy i nic z tego nie pamiętamy – ani czytań, ani homilii, o modlitwach nie wspominając. Często traktujemy chodzenie do kościoła jako zadanie do zaliczenia, które można odfajkować.

Omija nas wtedy ogromnie ważna rzecz – przechodzimy obojętnie obok Chrystusa obecnego w Eucharystii.
Widzimy Go tylko w Komunii, a On jest obecny od samego początku, nie tylko w tabernakulum, ale w nas – ludziach obecnych na Mszy – we wspólnocie.
Można Go spotkać w Słowie Bożym i w osobie kapłana. Czasem jest to dla nas trudne bo rozpraszają nas zewnętrzne rzeczy – kiepski lektor, nielubiany ksiądz.
Ale pomimo tego Chrystus ciągle jest i czeka na Ciebie.

Eucharystia ma w sobie piękno, harmonię, składa się z liturgii słowa i liturgii eucharystycznej.
Nie można „ogarnąć” jej od razu, ale jeśli powoli będziemy się zagłębiać w jej szczegóły odkryjemy to co dotąd nam umykało. Otworzymy się na łaskę.

Pamiętajmy także dziś o kapłanach, módlmy się za nich by wytrwali w swoim powołaniu i przyczyniali się do pogłębienia relacji ludzi z Bogiem oraz by ich postawa zachęcała wątpiących do pójścia za Jezusem.

 

eucharystia-1024x657

 

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Słuchaj prawdy o sobie

12 kwi

Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda». Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?»
Mt 26, 21-22

Często jest tak, że słyszymy jakieś słowa i rozumiemy ja na opak.
To znaczy, to co nas nie dotyczy bierzemy sobie do serca i chcemy się zmienić. A to co jest do nas kierowane puszczamy mimo uszu uważając, że to nas nie dotyczy.

Tak myśleli uczniowie Jezusa. Gdy mówił im o zdrajcy wszyscy przerazili się, że może chodzić o nich.
Ale gdy mówił, że wszyscy w Niego zwątpią w czasie Jego męki nikt się nie odezwał tylko Piotr wyraził zdanie wszystkich – „ja nigdy nie zwątpię” (por. Mt 26, 31-35).

Czasem prawda o nas jest trudna i dlatego ciężko jest nam ją przyjąć. Ale kto będzie miał odwagę przyznać się do swoich słabości odkryje, że Bóg z tych słabości potrafi uczynić siłę.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Ewangelia

 

Po co się męczyć

11 kwi

«Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą».
Iz 49, 4-5

Czasem może się wydawać, że nasz wysiłek poszedł na marne. Że włożyliśmy wszystkie nasze siły i umiejętności w wykonanie zadania, pokonanie problemu. A nic z tego nie wyszło.

Może nie widzimy efektu naszych działań, ale Bóg widzi nasz wysiłek i nas nagrodzi. Doda nam sił do kolejnej walki, każdego dnia obdarzy nas łaskami i poprowadzi.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Wytrwałość w działaniu

10 kwi

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy
Iz 42, 2-4

Taki będzie Mesjasz – taki jest Chrystus.
Nie nawraca siłą i przemocą tylko swoim słowem, które pokrzepia słabych. Nie zniechęca się, nie rezygnuje ze swojej misji póki jej nie wypełni.

A jak my działamy? Często chcielibyśmy kogoś przekonać krzykiem czy przemocą.
Nie tędy droga. Tak nic nie zdziałamy, a możemy nawet kogoś zniechęcić. Fanatyzm zawsze odstrasza, w którąkolwiek stronę by nie szedł.

Trudno dotrzeć do serca człowieka, ale nie można się zniechęcać. Może za pierwszym razem nam nie wyjdzie. Ale druga próba będzie zakończona sukcesem. Nie wiemy tego, dlatego nie można się załamywać. Trzeba robić swoje, a jak Bóg da to nasza praca nie pójdzie na marne.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie

 

Słuchaj jak uczeń… nie tylko od niedzieli

09 kwi

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.
Iz 50, 4-5

Każdy z nas ma inny dar od Boga. Nie wszyscy mogą być dobrymi mówcami, nauczycielami.
Każdy ma inne zadanie.
Każdy jest też powołany do tego by słuchać Słowa Bożego.

Nie wiem co będę robić jutro, ani co się stanie. Czy będzie czas na zrobienie tego co planuję?
Dlatego nie można odkładać spraw duchowych na „zaś”.
Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj.

Chcesz lepiej żyć zacznij od dziś.
Módl się więcej, czytaj Pismo święte. Już teraz.

Nie opieraj się przed Słowem Bożym, nie uchylaj się od Jego woli a będziesz szczęśliwy i łatwiej będzie Ci przejść przez życie.

Dziś Niedziela Palmowa. Rozpoczynamy Wielki Tydzień.
To już nie czas na przemianę życia przed Wielkanocą. Na to mieliśmy 40 dni.
Te 6 dni poświęćmy na modlitwę, znajdźmy czas na uczestnictwo we Mszy świętej. Może przez cały tydzień, a nie tylko w Wielkanoc czy Triduum.
Może przez zmęczenie po pracy będzie nam ciężko fizycznie, ale zobaczymy jakie to przynosi owoce duchowe. O ile dużo więcej mamy energii w kolejnym dniu i więcej sił do zmagań z problemami.

„Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie” – Bóg ze swojej strony daje nam łaski potrzebne do dobrego przeżycia tego okresu i każdego dnia. A czy my to wykorzystujemy?

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Czytanie