RSS
 

Błogosławiona wiara

22 lut

Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie
Mt 16,17

Wyznanie przez Szymona Piotra, że Jezus jest Mesjaszem spotyka się z taką odpowiedzią. „Jesteś błogosławiony”.

Każdego z nas Chrystus błogosławi, za to że wierzymy. I ta wiara jest darem od Boga – nie objawiły tego ciało i krew, tylko Ojciec.

Wiary nie da się samemu zdobyć, uwierzyć przez dobrze podane argumenty i fizyczne dowody na istnienie Boga, czy Boskość Jezusa. To wszystko może być pomocne, ale na nic się nie zda jeśli Bóg nie da nam wiary w zalążku.
Dopiero, gdy posiadamy taki dar argumenty i świadectwo ludzi może nam pomóc w rozwoju wiary.

Ale czy Bóg chce kogoś pozbawić możliwości uwierzenia? Bóg kocha ludzi, pragnie ich dobra.
Każdego obdarzył wolną wolą i to od nas zależy jak wykorzystamy wiarę, którą nam dał – czy rozwiniemy cz zdusimy w zarodku.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Ewangelia

 

Tags: ,

Dodaj komentarz