RSS
 

Moc krzyża

14 wrz

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
J 3, 14-16

Dziś Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W szczególny sposób spoglądamy dziś na krzyż.
Nie jest on dla nas tylko pamiątką sposobu śmierci Chrystusa, ale narzędziem zbawienia.

Przez ofiarę krzyża zostaliśmy uzdrowieni. Tak jak lud izraelski został uzdrowiony od trucizny węża przez spojrzenie w górę na węża miedzianego, tak od śmierci Chrystusa wszyscy, którzy z wiarą patrzą na krzyż zostają uzdrowieni od śmierci wiecznej.

Spróbujmy wskrzesić w sobie szacunek, szczególne nabożeństwo do krzyża. Nie tylko tego w kościele, ale także w przydrożnych kapliczkach, w klasach szkolnych.
Krzyż spotykamy prawie codziennie na naszej drodze i jego widok nam spowszedniał. Już nie znaczy dla nas wiele.

Kiedy będziemy dziś przechodzić obok krzyża spójrzmy na niego i przypomnijmy sobie o jego uzdrawiającej mocy.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Ewangelia

 

Tags: , , , ,

Dodaj komentarz