RSS
 

Dbać o wiarę swoją i innych

07 wrz

Jego [Chrystusa] to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.(…) Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was (…) i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku osiągnięciu całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga, to jest Chrystusa
Kol 1, 24. 2, 1-2

Wiara nie jest darem danym raz na zawsze. Trzeba o ten dar dbać, rozwijać go. Należy stale uczyć się wiary.

Dlatego św. Paweł mówi o trudzie, który podejmuje. Aby wszyscy, nie tylko mieszkańcy Kolosy, ale nawet ci, z którymi Paweł się nie spotkał zostali pokrzepieni i mogli zrozumieć tajemnicę Chrystusa – Boga-Człowieka. Trudno objąć tą tajemnicę ludzkim rozumem, ale nie chodzi tu na pierwszym miejscu o poznanie rozumowe, tylko przyjęcie sercem. „Miłość jest koniecznym czynnikiem dojścia do pełnego wniknięcia w misterium Chrystusa, «bo Boga lepiej kochać, to Go lepiej zrozumieć»”*.

Nie jest to troska tylko św. Pawła, ale wszystkich Apostołów, ich następców – biskupów, wszystkich prezbiterów i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pragną by wiara w Chrystusa się rozwijała.

—-
* Jankowski A., Listy więzienne św. Pawła do Filipian, do Kolosan, do Filemona, do Efezjan. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1962, s. 254.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Czytanie

 

Tags: , , , , ,

Dodaj komentarz