RSS
 

Czym jest zaczyn?

27 lip

Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło
Mt 13, 35

W dzisiejszej Ewangelii czytane są dwie przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie. Ta druga jest krótka, ale trudna.

Bo jak ją wytłumaczyć? Jak przełożyć metaforę na tekst zrozumiał dla każdego?
Sama mam trudności ze zrozumieniem jej. Dlatego dziś wyjątkowo swój wpis oprę o literaturę fachową – komentarz wydawnictwa Pallotinum (tekst zaznaczony kursywą).

Zaczyn w przypowieści ukazuje siłę Królestwa Bożego. Ma on moc przemienić w kwas chlebowy wielką ilość mąki – 3 miary, czyli 39 litrów. Niewielka ilość zaczynu potrafi zmienić taką ilość mąki. Co prawda my mąkę mierzymy w kilogramach, ale możemy sobie wyobrazić, że mąkę trzyma się w dzbanach, które mogą pomieścić tyle litrów wody. Dziwne wydaje się to, że kobieta robi zakwas, z którego zrobi pewnie później placki, z takiej ilości mąki. Jest to bardziej zrozumiałe, gdy przeczytamy kolejne zdanie komentarza.
Działalność kobiety jest czynem jednorazowym. Sens przypowieści jest więc taki: Królestwo Boże zapoczątkowane przez Jezusa działa w całym świecie i jak zaczyn zdolne jest przemienić świat.

Jezus zapoczątkował dzieło przemiany świata, my musimy je kontynuować pokazując innym swoją wiarę.

Por. Homerski J., Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz., wyd. Pallotinum, Poznań-Warszawa 1979, s. 222.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Ewangelia

 

Tags: , , ,

Dodaj komentarz