RSS
 

Chrystus moją siłą

20 cze

(…) Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa (…) Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.
2 Kor 12, 9-10

Bóg pokazuje nam, że nie trzeba być silnym, nie trzeba czuć się silnym, żeby móc działać na rzecz Chrystusa. 

Św. Paweł mówi wręcz, że słabość jest jego siłą. Dlaczego?
Bo człowiek, który czuje się silny ma zaufanie we własne siły, a nie w moc Chrystusa.
A człowiek słaby stale opiera się na Chrystusie. I nie upadnie. Bo choć sam ma niewiele sił to Chrystus go podtrzyma.

Spójrzmy na siebie, zobaczmy gdzie jesteśmy słabi.
Zawierzmy te sfery ducha, psychiki, ciała Chrystusowi.

On nas umocni. On będzie naszą siłą.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Czytanie

 

Tags: , , , ,

Dodaj komentarz