RSS
 

Kto nienawidzi Kościoła

09 maj

Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność.
J 15, 19

Oto dlaczego tak trudno nam – wierzącym żyje się w świecie.
Świat nas nienawidzi za to, że mamy wiarę, że mamy Ojca w Niebie.

Żyjąc na ziemi pragniemy żyć według przykazań, nieść wiarę innym.
Jednak często spotyka się to z odrzuceniem.

Wystarczy spojrzeć na serwisy informacyjne, przeczytać nagłówki w gazetach. W dużej mierze informacje o Kościele podawane są od strony negatywnej. Podkreśla się grzech ludzi Kościoła.

Jeśli mówi się o dobrych rzeczach to najczęściej o akcjach charytatywnych. Jednak ze wskazaniem, że Kościół nie musi w tej sferze działać, bo są inne organizacje zajmujące się tym.

Świat nas nienawidzi. Bo jesteśmy inni. Ukazujemy jego zło. Chcemy zło dobrem zwyciężać (por. Rz 12,21).

Patrząc na dzisiejszą sytuację pamiętajmy jednak o tym, że świat najpierw znienawidził Chrystusa.
Miejmy przed oczami Jego przykład i to, że On nikogo nie potępiał (por. J 8, 10-11; J 12, 47). Przyszedł by zbawić świat.

My też starajmy się o zbawienie ludzi.
Nigdy nikogo nie odrzucajmy jako człowieka, ale nie bądźmy obojętni na zło.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Ewangelia

 

Tags: , , , , ,

Dodaj komentarz