RSS
 

Słuchanie i głoszenie pełne

30 kwi

Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał . Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.
J 13, 16-17

To przestroga dla wszystkich chrześcijan. Nie tylko tych, którzy z racji „zawodu”, funkcji głoszą Ewangelię – księży, katechetów, ludzi świeckich dzielących się swoim świadectwem.
Ale wszystkich. Nawet tych, którzy w niewielkim stopniu lub wcale nie angażują się w posługę słowa.

Nigdy nie możemy się stawiać ponad Chrystusem. Nasze słowa nie mogą być ważniejsze od Jego nauki.
Nie możemy się przechwalać, wywyższać.
Ale także przekręcać Jego nauczania.

Trzeba być pokornym w głoszeniu i słuchaniu.
Kiedy jesteśmy słuchaczami, najczęściej homilii lub kazania nie możemy czekać tylko na jakieś potknięcia głoszącego. Wybierać słowa Jezusa, które nam odpowiadają, a odrzucać te, które nam nie pasują.

Mamy być prawdziwymi uczniami Chrystusa!

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Ewangelia

 

Tags: , , ,

Dodaj komentarz