RSS
 

Prawo ograniczeniem wolności?

23 lut

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. 

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * 
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. 
Jego słuszne nakazy radują serce, * 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. 

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * 
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. 
Niech znajdą uznanie przed Tobą 
słowa ust moich i myśli mego serca, * 
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu. 

Jak prawo może pokrzepiać duszę? Kiedy słyszymy, że czegoś nam nie wolno buntujemy się, odbieramy to jako ograniczenie wolności.
Ale Prawo Boskie pragnie szczęścia człowieka w perspektywie wiecznej. Z tego powodu czasem trzeba się zgodzić na ograniczenie pragnień doczesnych. Jest to jednak ograniczenie tylko w myśleniu człowieka. Bo jeśli złamiemy Prawo, poddamy się pokusie to będziemy zaspokojeni tylko przez krótki czas. Później odczujemy pustkę, a do tego będą nas prześladować wyrzuty sumienia.
Przestrzeganie Prawa pokrzepia duszę, ponieważ sprawia, że czujemy się bliżej Boga. Zacieśniamy relację z Nim. A co może dać większą radość niż przebywanie z Bogiem?

Dlatego człowiek wiary stara się by jego czyny i słowa nie raniły Boga, ale żeby przynosiły Mu radość.
„Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca”. Przed Bogiem znaczenie mają nie tylko czyny, ale i słowa i myśli. Jednak nie możemy czuć się ograniczani jakby przez wielkiego strażnika. Nie mamy zmieniać naszego postępowania ze strachu, ale z miłości Boga.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Psalm

 

Tags: , ,

Dodaj komentarz