RSS
 

Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś?

20 lut

Pierwsze CZYTANIE
Iz 58, 1-9

To mówi Pan Bóg:
«Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnoś głos twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga. Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga:
„Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?”
Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią(…).
Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać? Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków?
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: „Oto jestem”».

Post. Odmawianie sobie jedzenia. Nie mają znaczenia jeśli przez nie nie zmieni się nasze serce.
Bóg mówi do nas: „Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?”. 
Nie możemy stale myśleć o tym, że mamy pusty żołądek. Nie możemy być rozdrażnieni.
„Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy” ( Mt 6,16).

Jeśli post w Środę Popielcową nam nie wyszedł – nie byliśmy w stanie ofiarować naszego odmawiania sobie jedzenia Bogu. To nie musimy czekać aż do Wielkiego Piątku.
Każdy inny dzień, ale szczególnie w Wielkim Poście możemy sami wybrać. Z rozmysłem zwykły dzień uczynić dniem naszego postu.
Może być to trudne. Ale chodzi właśnie o trud, który możemy ofiarować Bogu w naszych intencjach czy prośbach innych ludzi.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Czytanie

 

Tags: , ,

Dodaj komentarz