RSS
 

Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie

19 lut

EWANGELIA
Łk 9, 22-25

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

Jezus obala dziś mit, że wiara jest tylko czymś miłym i przyjemnym. Pokazuje, że jeśli naprawdę chce się żyć wiarą trzeba podjąć działanie.
Bardzo trudne. Bo chodzi o zaparcie się samego siebie. Co to znaczy? Że każdego dnia musimy walczyć ze swoimi wadami, słabościami. Musimy pragnąć się zmienić. I nie tylko pragnąć – pozostać w sferze myśli. Ale podjąć działanie. Codziennie z mozołem starać się zmieniać. To oznacza branie krzyża każdego dnia.

Ale jak na drodze krzyżowej mogą zdarzyć się nam upadki. Nie mogą jednak sprawiać, że podupadniemy na duchu. Musimy znaleźć w sobie siłę i podnieść się. Każdego dnia próbować na nowo.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Ewangelia

 

Tags: , ,

Dodaj komentarz