RSS
 

Światło na oświecenie pogan

02 lut

EWANGELIA
Łk 2,22-32

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (…) A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu„(…).

Jak bardzo wierzącym i pobożnym człowiekiem musiał być Symeon.
Nie dość, że wierzył mocno w to, że niebawem przyjdzie Mesjasz i naprawdę Go wyczekiwał. To wiedział jak rozpoznać głos Boży przemawiający do niego.

Ja ciągle nie jestem pewna czy to moje myśli lepiej ubrane czy to Bóg do mnie mówi.
A Symeon nie dość, że słyszał to bez wahania zrobił to co Bóg mu kazał – poszedł do świątyni.

Symeon bierze na ręce Jezusa i wygłasza poruszające proroctwo: „Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.
Słowa te ukazują nam, że zbawienie nie dokonało się tylko na krzyżu, ale zbawienie zaczęło się przy wcieleniu. To Dzieciątko już jest Zbawicielem.
Zaskakujące jest to, że zbawienie, rozumiane przez Żydów jako zbawienie Izraela u Symeona jest podkreślone na pierwszym miejscu oświecenie pogan. Jezus jest Światłem prawdziwym, które rozświetla mroki ciemności braku wiary. Kieruje ku dobrej drodze.
Izraelici ukazani są jako ci, którzy upadną i będą się sprzeciwiać. To Żydzi doprowadzą w końcu do śmierci Jezusa. Jego śmierć, ukazana już na początku Jego życia odsłoni serca wszystkich. I okaże się kto tak naprawdę czekał na Mesjasza.

 

ofiarowanie

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Ewangelia

 

Tags: , , , , ,

Dodaj komentarz