RSS
 

Archiwum - Styczeń 13th, 2015

Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?

13 sty

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 8

Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem. 

O Panie, nasz Panie, * 
jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi! 
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, * 
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, * 
uwieńczyłeś go czcią i chwałą. 
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, * 
wszystko złożyłeś pod jego stopy: 

Owce i bydło wszelakie * 
i dzikie zwierzęta, 
ptaki niebieskie i ryby morskie, * 
wszystko, co szlaki mórz przemierza. 

Bóg choć jest potężny. Pomimo, że właśnie jest Bogiem nie patrzy na stworzenia jak na coś niegodnego spotkania z Nim.
Ale na całe stworzenie patrzy z miłością, a na człowieka szczególnie.
Jednak my, ludzie nie potrafimy uwierzyć w to, że Ktoś tak wielki pragnie zbliżyć się do kogoś tak nieważnego.

Jednak Bóg stwarzając człowieka uczynił go na swój obraz i podobieństwo. Postawił go w hierarchii prawie na równi z aniołami.
To pokazuje wielką godność, jaką obdarzył nas Bóg. Musimy o niej pamiętać w naszym codziennym życiu.
A nie tylko rozpamiętywać nasze błędy, porażki, które sprawiają, że czujemy się niegodnymi wobec Boga.

Dziś w psalmie Bóg pokazuje, że nie kieruje się ludzką logiką. Człowiek dziwi się patrząc na Jego działanie: „jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi! Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?”.

Ale Pan Bóg nie koniecznie wybiera najsilniejszych do wykonywania Jego praw, wyroków, do sprawowania władzy.
Wybrał człowieka z jego wątpliwościami, słabościami do panowania nad całą ziemią.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Psalm