RSS
 

Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy

16 gru

EWANGELIA
Mt 21, 28-32

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!” Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę.” Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi.»
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.»

Dziś Jezus uczy nas, że nie koniecznie chodzi o to by być „zapaleńcem”, żeby być bliskim sercu Jezusa.
Człowiek, który tak jak celnik trzyma się raczej z tyłu, ale jest wierny przykazaniom, wypełnia wolę Boga jest blisko Jezusa.

Może się zdarzyć, że ludzie, którzy poświęcają się pewnym zadaniom praktycznym, pragmatycznym stają się aktywistami – skupiają się tylko na wypełnieniu zadań. I zapominają o tym co powinno im przyświecać w ich działaniu – działanie na rzecz Jezusa, wiarę w Niego.

Nie chodzi o to, żeby wszyscy teraz porzucili pracę w grupach duszpasterskich i parafialnych, ale trzeba przemyśleć dlaczego coś chcemy robić. To okazja do zastanowienia się czy wszyscy parafianie muszą przynależeć do którejś grupy.
Niektórzy  nie chcą się przyłączyć z lenistwa – oni powinni nad sobą pracować, żeby nie być jak pierwszy z synów – o słomianym zapale.
Ale może się zdarzyć, że ktoś czuje, że się nie nadaje do takiej posługi. Nie należy go wtedy do niej zmuszać.

Można też wezwanie Boga do pracy w winnicy nie koniecznie rozumieć jako pracę we wspólnocie parafialnej. Ale może to być praca mniej widoczna – głoszenie Słowa Bożego w rodzinie, wśród znajomych, w miejscu pracy.
Ważne, żeby była to praca ciągła, a nie pojedynczy zryw, o którym się potem zapomina.

 

***
Jakie jest moje miejsce w Kościele?
Jak odpowiadam na wezwanie Boga do pracy w winnicy Pańskiej?
Jak dziś odpowiedziałam/em na wezwanie do pracy?

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Ewangelia

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz