RSS
 

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

15 gru

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 25

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,* 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję(…)

Dobry jest Pan i prawy,* 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
pokornych uczy dróg swoich

Chodzenie ścieżkami Boga można rozumieć na dwa sposoby.
Pierwszy z nich to odkrycie w swoim życiu drogi życiowej – powołania. Pójście drogą, którą nam wskazuje Bóg. Czasem trudno jest ją nam odkryć, dlatego prosimy Boga: „naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami”. Pan Bóg nigdy nie zostawia człowieka samego. Czasem to nam się wydaje, że Bóg zwleka z ukazaniem nam drogi, decyzji, ale On czeka, aż my będziemy na to gotowi: „Pan (…) wskazuje drogę”.
Panie Boże proszę, wskaż drogę, którą mam kroczyć w życiu, żebym mogła spełniać Twoją wolę!

Drugi sens wyrażenia „ścieżki Boga” to życie według przykazań. Kroczenie w życiu według pouczeń Boga – unikanie czynienia zła, wybierania dobra. Tu również trzeba prosić Boga, by odnaleźć tą drogę lub z niej nie zbaczać. I tu również Bóg nie zostawia człowieka samego: „pomaga pokornym czynić dobrze”.
Panie Boże proszę, nie pozwól, żebym kiedykolwiek zeszła z Twojej drogi! Żebym zawsze mogła nazywać się Twoim dzieckiem.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Psalm

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz