RSS
 

Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego

04 gru

EWANGELIA
Mt 7, 21
24-27

Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

Nie wystarczą same słowa, wołanie do Boga w sercu. Potrzebna jest wiara tak głęboka, by pociągała za sobą dobre czyny oraz pragnienie wypełniania woli Boga.
Mocnym fundamentem wiary jest wypełnianie słów Jezusa.
Jednak jako fundament w naszym życiu można rozumieć samego Chrystusa. W naszym zabieganym życiu tylko On jest dla nas ostoją, daje nam sił i utwierdza w przekonaniu, że nasze życie ma sens, ma cel, którym jest Królestwo Boże.
Oby nasza wiara i miłość ku Bogu, Jezusowi była tak silna, że wszelkie zawirowania, problemy w naszym życiu nie spowodują naszego upadku. Byśmy pomimo nich czuli się Bogiem silni.

————————————————————

Polecam do codziennego słuchania: rekolekcje adwentowe o. Adama Szustaka – Plaster miodu

http://adamszustak.pl/plaster-miodu-adwentowe-sluchowiska-rekolekcje-o-adama-szustaka/

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Ewangelia

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz