RSS
 

Zawsze powinni modlić się i nie ustawać

15 lis

EWANGELIA
Łk 18, 1-8

Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”". I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

Błaganie człowieka zawsze dochodzi do Boga. Bóg zawsze wysłuchuje modlitw. Ale nie oznacza to automatycznego spełnienia prośby. Czasem następuje to po pewnym okresie. A czasem myślimy, że Bóg wcale nie spełni naszej prośby.
Może to być dla nas wskazówka, że Bóg chce nas przez to czegoś nauczyć – cierpliwości, wytrwałości w modlitwie, ale również odnalezienia Jego woli w naszym życiu.
Musimy pamiętać, że Bóg nas kocha i czyni to co dla nas najlepsze, nawet jeśli nam wydaje się, że jest inaczej.
Panie Boże naucz nas przyjmować Twoją wolę! Bądź wola Twoja!

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Ewangelia

 

Tags: , , , , , , , ,

Dodaj komentarz